Vārdadienas svin: Biruta, Mairita, Bernedīna
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zvana diena 13.05.2016.

Lielā talka Talsu pamatskola 2016! 13.05.2016.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
*A K T U Ā L Ā    I N F O R M Ā C I J ASkolas realizētā mūzikas programma ir aktīvākā intelekta veicinātāja - 
Mūzika attīsta visus intelekta veidus

Par mums vari uzzināt arī Facebook. Spied uz koda zemāk

EDURIO aptaujas:

vecāki
skolēni
skolēni par skolu
skolotāji
skolotāji vide.

Talsu pamatskolas pašvērtējums.

QR Code

Individuālie mācību līdzekļi (iegādājas skolēns)

Skolēnu autobusu kursēšanas laiki un maršruti

Darba plāns maijam, jūnijam
 
      Skolēnu pašpārvaldes vietne* J A U N U M I

24 May 2016
Lepojamies ar Vendiju Lībergu!
Priecājamies par Vendijas Lībergas veikumu!
Paldies skolotājai Sanitai Lejai par skolnieces sagatavošanu pētījumu konkursam!24 May 2016
Lepojamies ar 5. klases skolēniem!

24 May 2016
Labiekārtos skolas dārzu

Aizvadītajā mācību gadā aktīvi ir bijuši ne tikai Talsu pamatskolas skolēni, bet arī viņu vecāki. Skolas vecāku padome ar projektu „Labiekārtots un bērniem interesants Talsu pamatskolas dārzs” veiksmīgi piedalījusies Talsu novada fonda ikgadējā projektu konkursā „Savu vidi veidojam paši”, iegūstot finansiālu atbalstu skolas apkārtējās vides uzlabošanai.
Vecāku padome uzskata, ka mūsu skola ir interesanta ne tikai ar saistošu un interesantu mācību priekšmetu piedāvājumu, bet arī ar skolēniem draudzīgu infrastruktūru – tās apkārtnē ir plaša zaļā zona un savs dārzs. Lai dārzu padarītu vēl pievilcīgāku bērnu nodarbēm brīvajā laikā, to nolemts iztīrīt, izveidot glītus un interesantus apstādījumus, atjaunot nožogojumu papildus drošībai, kā arī izgatavot dažādas iekārtas atpūtai svaigā gaisā (piemēram, līdzsvaru laipu, dambretes galdiņu, šķēršļu joslu, atpūtas stūrīti u. tml.).
Projektu īstenojot, ieguvēji būs gan mūsu skolas skolēni un skolotāji, gan arī apkārtējo privātmāju iedzīvotāji, kuru māju tuvumā būs patīkama atpūtas vieta viņu bērniem. Droši varēs justies arī skolēnu vecāki, zinot, ka viņu atvases būs pilnvērtīgi nodarbinātas pēc stundām un starpbrīžos.
Pirmie darbi dārzā jau tika veikti Lielās talkas dienā, bet vasarā vēl daudz darāmā, lai skolēni, septembrī atgriežoties skolā, varētu darboties interesantā un labiekārtotā vidē. Tāpēc skolas kolektīvs aicina vecākus un visus skolas atbalstītājus  iesaistīties projekta īstenošanā.
                                                        Sk. Vineta Lapiņa

16 May 2016
Talsu pamatskolas skolotāji gūst pieredzi Erasmus+ programmas kursos.
 
Divi pedagogi: Inga Smildziņa un Raimonds Felšs no Talsu pamatskolas aprīļa beigās piedalījās Erasmus+ programmas skolu pedagogu profesionālās pilnveides  kursos “Aktīvās metodes motivācijas un kvalifikācijas pilnveidošanai klasē” projekta “Aktīvs, radošs un mūsdienīgs pedagogs – tā ir spēja konkurēt” ietvaros. Kursu norises vieta bija Portugāle, Lisabona.
Kursos tika pārstāvētas dažādas valstis: Bulgārija, Igaunija, Itālija, Somija, Vācija, Polija, Rumānija un Slovākija. Ieguvām draugus un paziņas dažādu Eiropas valstu skolās.
Kursu gaitā mums tika dota iespēja iepazīt dažādas aktīvas metodes darbā ar izglītojamiem. Kursu vadītāja, pedagoģe, Ulla Salomäki ir piedalījusies Somijas izglītības sistēmas reorganizēšanā un jaunu metožu ieviešanā. Viss tika pārbaudīts praksē, iesaistot dažādu Somijas reģionu skolas.
Sākotnēji iepazināmies ar metožu un uzdevumu praktisko pusi, pēc tam mums tika sniegtas teorētiskās zināšanas. Atskārtām, ka mūsu darba diena tur ir bijusi ļoti aktīva un spraiga, taču mēs to tik ļoti neizjutām, jo it visā bijām iesaistīti. No tā secinājām; jo vairāk aktīvu metožu spēsim iekļaut ikdienas darbā, jo pilnvērtīgāk skolēni iesaistīsies stundas darbā, pat nemanot, kā paskrien laiks.
Viena no visneparastākajām metodēm bija matemātika dejā un kustībā. Pasniedzēja no Somijas – Annīna Kosaki jau vairākus gadus kopā ar matemātikas skolotājiem skolās izstrādājusi metodes, kas ar dejas un kustību elementiem palīdz skolēniem apgūt matemātiku, ģeometriju. Mūsu uzdevums bija nostāties vienā rindā un kopīgi bez sarunu ceļā pārvietoties kā plaknei no vienas sienas līdz pretējai. Ar kustību un ķermeņa palīdzību attēlojām dažādus leņķu veidus. Aplī iemācījāmies sajust sevi kā punktus uz riņķa līnijas. Ar iepriekš sarunātu zilbju palīdzību attēlojām hordas un diametru, kā arī rādiusu. Kursu ietvaros mums tika doti daži piemēri ierosmei, lai paši tālāk varētu radoši darboties un attīstīt jaunapgūto metodi.
Apmeklējām Lisabonas skolu, kurā skola paralēli īsteno vairākas izglītības programmas. Tā sniedz pamatizglītības programmu, iekļauj klasē skolēnus ar īpašām vajadzībām, kā arī integrē skolēnus, kuri ir izdarījuši pārkāpumus, sniedzot viņiem maksimālu atbalstu labas izglītības ieguvē. Vērojām vairākas stundas, tikām iepazīstināti ar skolu, kā arī ar izglītības sistēmu Portugālē.
Viens no mūsu uzdevumiem bija prezentēt mūsu skolu, pilsētu, valsti, kā arī īsi iepazīstināt ar mūsu izglītības sistēmu.
Talsu pamatskolas pedagogi Inga Smildziņa un Raimonds Felšs.
Mēs esam priecīgi par iespēju piedalīties šajā projektā, šāda veida kursos. Mācību gada noslēgumā mēs priecāsimies līdzdalīt savas iegūtās zināšanas ar kolēģiem Talsu pamatskolā.
Erasmus+ projektu Talsu pamatskolā līdzfinansē Eiropas Savienība.
Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.viaa.gov.lv  un  www.erasmus-plus.lv.15 May 2016
Ekskursija uz Jaunpili

12 May 2016
Lepojamies ar mūsu sportistiem!09 May 2016
Ģeogrāfijas olimpiāde Kurzemē.
Lepojamies ar Viktoriju Alisi Kukīti, kas ar labiem rezultātiem 73,5 punktiem no 150  startēja ģeogrāfijas olimpiādē Kurzemē. Paldies skolotājai Maruta Simsonei!
 Skolas vadība.

06 May 2016
Sveiciens Ģimenes dienā!