Vārdadienas svin: Māra, Mārīte, Marita
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Prāta un sporta spēlē "Muskulītis" 10. 03. 2017.

Valodu pasākums 24. 02. 2017.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

20 Mar 2017
Lepojamies ar mūsu jauniešiem!

20 Mar 2017
Lepojamies!Paldies mācību priekšmetu skolotājiem!

20 Mar 2017
Lepojamies ar mūsus jaunajiem talantiem!

20 Mar 2017
Lepojamies!

09 Mar 2017
Lepojamies! Paldies skolotājai Vairai Kamarai

07 Mar 2017
Tikšanās ar rakstnieci

04 Mar 2017
“Valodas ja apgūt spēj, droši pasaulē tad ej!”
Svešvalodu pēcpusdienā “Valodas ja apgūt spēj, droši pasaulē tad ej!” Talsu pamatskolas skolēni un skolotāji uzņēma ciemiņus no Talsu 2. vidusskolas, lai kopīgi darbotos svešvalodu darbnīcās. Kopīgs svešvalodu  pasākums abām skolām notiek jau trešo gadu.
Skolēni uzrunāja viesus četrās valodās, pārsteigumu bija sagatavojušas Talsu pamatskolas skolotājas ar ieskatu vācu kultūrā, dejojot “Konfekšu maršu.” Vācu valodas skolotāja Dzintra Zute iepazīstināja bērnus ar savu bijušo vācu valodas skolotāju Ilgu Meņģi, kas pakavējās atmiņās par darba gadiem Talsu pamatskolā.
Jauktajās komandās skolēni piedalījās sacensībās, pielietojot savas zināšanas angļu, krievu un vācu valodā. Bija jāveic gan teorētiskie, gan praktiskie uzdevumi, kā arī jārisina viktorīnas internetā.
Darba gaitā abu skolu skolēni iepazinās tuvāk. Pamatskolas bērni ir uzsākuši starptautisko Erasmus+ projektu “AEEA,” ar kuru tika iepazīstināti viesi no vidusskolas. Talsu 2. vidusskolas skolēni piedalījās balsošanā par labāko projekta logo.
Noslēgumā skolotājas dalījās pieredzē par paveikto, rezumēja iepriekšējā gada “eTwinnig” projektā padarīto.
Valodu metodiskās komisijas vadītāja Lolita Lipska-Meijere

28 Feb 2017
Sveicam skolas olimpiāžu uzvarētājus!
Talsu pamatskolā noskaidroti veiksmīgākie skolēni olimpiādēs dzimtajā valodā un svešvalodās.
Sveicam skolas olimpiāžu uzvarētājus!
Latviešu valoda.
Skolotāja Vineta Lapiņa
5.klase
1.     un 2. vieta nav piešķirtas
3. vieta Kristīne Čakle
 
7. klase
1. vieta nav piešķirta
2. vieta Samanta Muceniece;
3. vieta Rebeka Hohlova.
 
 
Krievu valoda.
Skolotāja Inessa Tarasova
7. klase
1. Hohlova Rebeka
2. Muceniece Samanta
3. Grīnerte Līna
    Rimoviča Samanta
 
8. klase
1. Erķevica Kristija
2. Jākobsone Elīna
3. Jurāne Natālija
    Sebecka Emīlija
 
 
 
Vācu valoda.
Skolotāja Dzintra Zute
6.klase
1. vieta Rūdolfs Jēgermanis,
2. vieta Alvīne Freiberga,
3.vieta nav piešķirta
8.klase
1. vieta Markuss Tomsons,
 2. vieta Elizabete Bernāne,
 3.vieta Jānis Šņepsts
9.klase
 1. vieta Eduards Bērziņš
 2.un 3.vieta nav piešķirta
 
Angļu valoda.
Skolotāja Gita Liepājniece
7.klase
1.-2. vietu dalīja Samanta Rimoviča un Kristers Tauriņš
3. vieta nav piešķirta
 
Angļu valoda.
Skolotāja Lolita Lipska-Meijere
5. klase
1. vieta Māra Makstniece
2. vieta Marks Indriksons un Kristīne Čakle
3. vieta Žanete Viese
6. klase
1. Aleksandrs Kairišs
2. Ance Kurāte
3. Elīze Kļaviņa
8. klase
1. vieta Alens Grīnvalds
2. vieta Emīlija Sebecka, Elizabete Anna Bernāne
3. vieta Elīna Jākobsone
 
Paldies skolotājām un skolēniem par ieguldīto darbu!
Valodu metodiskās komisijas vadītāja Lolita Lipska-Meijere