Vārdadienas svin: Nikolajs, Niklāvs, Niks
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Latvijai 98 17.11.2016.

Karoga spēle Vilkmauižas ezera apkārtnē 09. 11. 2016.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
*A K T U Ā L Ā    I N F O R M Ā C I J ASkolas realizētā mūzikas programma ir aktīvākā intelekta veicinātāja - 
Mūzika attīsta visus intelekta veidus

Par mums vari uzzināt arī Facebook. Spied uz koda zemāk


EDURIO aptaujas:

vecāki
skolēni
skolēni par skolu
skolotāji
skolotāji vide.

Talsu pamatskolas pašvērtējums.

QR Code

Individuālie mācību līdzekļi (iegādājas skolēns)

Skolēnu autobusu kursēšanas laiki un maršruti

Darba plāns decembrim
 
      Skolēnu pašpārvaldes vietne* J A U N U M I

05 Dec 2016
Talsu pamatskola uzsākusi dalību starptautiskā projektā „The Art of Economy, the Economy of Arts”
 
 

 
Talsu pamatskola uzsākusi dalību starptautiskā projektā „The Art of Economy, the Economy of Arts,” ko atbalsta un finansē Eiropas Savienība „Erasmus+” programmas ietvaros. Projekts norisinās 2 gadu garumā. No sadarbības partneru sanāksmes Turi Itālijā tikko atgriezušies Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule un projekta koordinatore Talsu pamatskolā Lolita Lipska-Meijere.
Talsu pamatskolas skolēni un skolotāji jau iepriekš piedalījušies starptautiskajos projektos- „Erasmus+”skolotāju mobilitātes programmās, kā arī „eTwinning” projektos, kur esam iepazinuši vairākus sadarbības partnerus no Eiropas valstīm. Pagājušā mācību gadā rakstījām projektu skolēnu izglītības un apmaiņas programmai, kuru „Erasmus+” atbalstīja, piešķirot šim nolūkam 20 695 eiro.
Projektā piedalās Latvija, Polija, Itālija, Rumānija un Turcija, un projekts norisināsies  laikā no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 30. jūnijam.
Projektā galvenais uzsvars likts uz skolēnu papildus izglītošanu tādās jomās kā matemātika, IT, ekonomika, svešvalodas un māksla. Īpaša nozīme piesķirta dažādu kompetenču attīstīšanai, lai iegūtās zināšanas varētu pielietot reālajā dzīvē, lai veidotos iemaņas sadarboties ar citu valstu skolēniem un skolotājiem. Kā projekta gala produktu paredzēts izveidot mācību un metodiskos materiālus, diskusiju, kopējo koncertu, olimpiāžu un sacensību, kā arī virtuālo konferenču video ierakstus.
Skolēnu apmaiņas braucienos uz sadarbības valstīm varēs piedalīties neliels skaits skolēnu, tāpēc liela nozīme būs mācībām un aktivitātēm skolā, vislielākais notikums, protams, būs ciemiņu uzņemšana no pārējām Eiropas valstīm- tad skolas kolektīvam būs jāsagatavo pasākumu programma, kas ietver sevī sacensības matemātikā un ekonomikā, izglītojošās spēles, debates par ekonomiskajiem un politiskajiem jautājumiem, mākslas darbnīcas, lugu iestudēšanu un koncertu sagatavošanu. Ne tikai mācību pasākumos, bet arī  priekšnesumos jāiesaista visu dalībvalstu skolēni.
Sanāksmē Itālijā projekta koordinatori izstrādāja detalizētu plānu visām aktivitātēm, kas norisināsies dalībavalstu tikšanās reizēs, kā arī mācībām, kas katrā skolā norisināsies, gatavojoties apmaiņas braucieniem.
Darbā piedalījās visu 5 dalībvalstu skolu direktori, kā arī vairāki pašvaldību pārstāvji.  Visas delegācijas viesojās Turi pašvaldībā pieņemšanā pie pilsētas mēra Domenika Coppi, kur tika iepzīstinātas ar  pilsētas pārvaldes struktūru un amatpersonām, kas atbild par izglītību, kultūru un sociālo jomu.
Itālijas kolēģi bija parūpējušies, lai mēs iepazītu tādas kultūras pērles kā Materas ieleju un UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Alberobello pilsētiņu ar savām īpašajām mājiņām. Arī mūsu skolēniem, kas dosies uz Itāliju 2017. gadā, būs šāda iespēja, turklāt viņi bez tam apmeklēs vairākus muzejus ar vērtīgām kolekcijām, kā arī trīs ražotnes-  „Divella” pastas fabriku, olīveļļas rūpnīcu un  ķiršu pārstrādnes ražotni. Turi apkārtne ir ievērojama ar milzīgām ķirši plantācijām, produkcija tiek ražota eksportam. Turi pilsētas simbols ir ķirsis.
Šobrīd skolēni Talsu pamatskolā gatavojas pirmajai vizītei uz Polijas dienvidu pilsētiņu Pinčovu 2017. gada martā.
Vairāk par projektu var uzzināt: www.erasmusplus.lv
 
Projekta koordinatore Talsu pamatskolā angļu valodas skolotāja Lolita Lipska-Meijere.
 
07 Nov 2016
Balva sestklasniekiem konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”
Šogad jau desmito reizi Zemkopības ministrija bija izsludinājusi konkursu skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens”. Šī gada konkursa moto bija „Koks ir visur!”. Dalībniekiem vajadzēja izpētīt koka daudzpusīgās izmantošanas iespējas Latvijā un pasaulē: iepazīties ar izglītojošu literatūru, pētīt dažādus informācijas avotus par koku izmantošanas veidiem, kā arī sagatavot radošu izpētes darbu.
Mūsu skolas 6. klases skolēni kopā ar audzinātāju Sanitu Leju konkursa ietvaros veica pētījumu par koka izmantošanu Talsos un apkārtnē. Jaunieši strādāja gan individuāli, gan pāros un grupās. Talsu Novada un Latvijas Lauksaimniecības muzejos skolēni iepazinās ar dažādiem agrāk lietotiem koka izstrādājumiem, meklēja sīkāku informāciju par to pielietojumu sadzīvē. Mūzikas skolā jaunie pētnieki iepazina koka mūzikas instrumentus, bet uzņēmumos Spārē un Lādzerē guva priekšstatu par kokapstrādes procesu. Par savu pieredzi, darbojoties ar koku, jauniešiem pastāstīja meistars Miervaldis Birzlejs. Apsekotas un aplūkotas tika arī koka mājas pilsētā. Visu iegūto informāciju, pieredzi un secinājumus skolēni apkopoja grāmatā, papildinot to ar zīmējumiem un fotogrāfijām.
Konkursa žūrijas komisija ar priekšsēdētāju, rakstnieku un publicistu Ēriku Hānbergu priekšgalā lēma, ka 5. – 9. klašu grupā 38 darbu konkurencē skolas audzēkņi ir ierindojami godpilnajā 3. vietā.
Lai saņemtu nopelnīto balvu, aizvadītajā piektdienā, 4. novembrī, klases kolektīvs tika ielūgts uz  pasākumu Tērvetes dabas parkā. Mērojot ceļu uz Tērveti, sestklasnieki vēl nezināja, ka viņiem piešķirta 3. vieta un 300,- euro ekskursijas transporta pakalpojumiem, tāpēc pārsteigums bija īpašs.  Pēc sirsnīgas sagaidīšanas, pacienāšanas un apbalvošanas konkursa dalībniekiem bija sagatavotas dažādas radošās darbnīcas, kuras vēlreiz apstiprināja moto: „Koks ir visur!”  Skolēniem bija iespēja pabūt gan Raganu silā un Rūķu sētā, gan priecāties par brīnišķīgo ainavu, kas pavērās no skatu torņa, un saulīti, kura lutināja „Mūsu mazā pārgājiena” pētniekus.
                                                                                                                   Sk. Vineta Lapiņa
 

07 Nov 2016
Latvijai -98


28 Oct 2016
Skolas bibliotēkā jaunas grāmatas! Ienāc!

23 Oct 2016
Mūsu skolā sporto visa klase

Šajā mācību gadā mūsu skola ir viena no  77 valsts izglītības iestādēm, kuras pieteikums ir apstiprināts Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) skolu projektā „Sporto visa klase”, un 3. klases skolēniem ir dota iespēja iesaistīties šajā olimpiskajā kustībā. Projekta mērķis ir ieinteresēt un motivēt bērnus un jauniešus nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, lai uzlabotu skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un veselību.
Piedalīšanās projektā „Sporto visa klase” nozīmē to, ka skolēniem papildus divām sporta stundām, kas paredzētas obligātajā izglītības programmā, saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izstrādātu metodisko materiālu katru nedēļu tiek organizētas vēl trīs fakultatīvās sporta nodarbības. Fakultatīvajās nodarbībās akcents tiek likts uz skolēnu stājas uzlabošanu un vispārējo fizisko sagatavotību, futbola iemaņu apguvi, arī peldēšanu vai aktivitātēm svaigā gaisā. Iesaistīšanās projektā ir ieguvums ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem, kuriem tiek piedāvāti vērtīgi metodiskie materiāli un iespējas profesionāli pilnveidoties.
Projekta nolikumā ir paredzēta arī sporta ekipējuma un inventāra izloze, kas tika organizēta jau maijā. Arī šī akcija mūsu skolai izrādījās veiksmīga – katrs trešklasnieks ir ticis pie minimālā ekipējuma komplekta (T-krekls ar projekta logo un īsās sporta bikses), bet skolas sporta bāze papildināta ar 12 futbola bumbām, kuras pāris dienas pirms rudens brīvdienām tika nogādātas skolā.
Aktīvi sportojot kopā ar skolotāju Ģirtu Vicinski, 3. klases audzēkņi ir aizvadījuši jau gandrīz divus mēnešus, taču vēl kāds pārsteigums viņus gaida pēc brīvlaika – 2. novembrī viss klases kolektīvs kopā ar iesaistītajiem pedagogiem dosies uz Valmieru, lai piedalītos projekta atklāšanas pasākumā.
                                                                                                   Sk. Vineta Lapiņa

17 Oct 2016
Karjeras nedēļa mūsu skolā
Aizvadītajā nedēļā 25 mūsu valsts pilsētās un novados, arī Talsos,  norisinājās Karjeras nedēļa. Lai palīdzētu skolēniem izzināt sevi un savlaicīgi pieņemt apzinātus karjeras lēmumus atbilstoši savām spējām un interesēm, kā arī veicinātu skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties, jau otro gadu Karjeras nedēļa tika organizēta arī mūsu skolā. Šajā laikā izglītojamie apmeklēja pilsētas uzņēmumus un iestādes, iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, pētīja savu vecāku profesijas vai izstrādāja projektus par savām karjeras vēlmēm nākotnē.
Pirmo klašu audzēkņi ciemojās mākslas skolā, bērnu bibliotēkā, Bērnu un jauniešu centrā, kā arī devās ekskursijā uz Pastariņa muzeju, kur vēroja maizes cepšanas procesu. Otrklasnieki, tāpat kā jaunākie skolas biedri, viesojās mākslas skolā un bērnu bibliotēkā, kā arī iepazina mūzikas un sporta skolas piedāvājumu, tikās ar SEB bankas un pašvaldības policijas darbiniekiem. 3. un 4.a kl. skolēni apmeklēja SIA „Nārone” ēdināšanas uzņēmumu, kur uzklausīja stāstījumu par oficianta darbu un galda kultūru, kā arī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkni, lai tuvāk iepazītos ar policista profesiju. Gan trešklasnieki, gan 4. klašu bērni laipni tika uzņemti arī „Talsu tipogrāfija”, kur bija iespēja redzēt modernu tehniku, iepazīties ar uzņēmuma darbu un tās darbinieku pienākumiem. 4. b kl. audzēkņi, tiekoties ar skolas psiholoģi un sociālo pedagoģi, guva konkrētāku priekšstatu arī par šīm profesijām.
Par karjeras un darba iespējām kultūras jomā interesējās 5. un 7. kl. skolēni, kuri ciemojās Talsu Tautas namā un Radošajā sētā, kā arī apmeklēja Novada muzeju. Ar keramiķa profesiju un nepieciešamajām prasmēm 5. un 9. kl. audzēkņi iepazinās keramikas darbnīcā „Ciparnīca”, bet 6. un 7. kl. skolēni Bērnu un jauniešu centrā skolotājas E. Bernānes vadībā iesaistījās keramikas radošajā darbnīcā. Mākslas virzienu karjeras izglītībā sestklasnieki turpināja, darbojoties kopā ar mākslinieku A. Vikaini. Interese par policista profesiju šajā nedēļā bija aktuāla ne tikai jaunāko klašu audzēkņiem, jo Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkni apmeklēja un sarunās ar policijas darbiniekiem iesaistījās arī 5., 7. un 9. kl. jaunieši. 7. kl. skolēni ciemojās arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas Talsu nodaļā, Talsu TV tikās ar žurnālistēm, kā arī devās uz Ārlavas virvju trasi, kur iesaistījās sportiskās un kolektīvu saliedējošās aktivitātēs, vienlaikus vērojot virvju trases instruktoru darbu. 8. klašu jauniešus ar bankas darbinieku pienākumiem un nepieciešamajām prasmēm iepazīstināja Swedbank pārstāve, bet par tiesas darbu un sistēmā sastopamajām profesijām stāstīja tiesnesis A. Feldmanis un tiesas sēžu sekretāre I. Grunsberga. Savukārt 9. kl. audzēkņi, kuru aktuālākais uzdevums ir veiksmīgi absolvēt pamatskolu,  paguva ne tikai interesēties par iepriekš minētajiem arodiem, bet piedalījās arī Tehniskās jaunrades dienā Talsu 2. vidusskolā un iesaistījās dažādās darbnīcās.
Karjeras nedēļas laikā gandrīz visas klases izmantoja iespēju tikties ar karjeras konsultanti Ritu Grenci, kura rosināja jauniešus apzināties savas spējas un intereses, domājot par izvēlēm nākotnē. Spilgtākais nedēļas notikums bija iepazīšanās ar ģitāristu, komponistu un arī pedagogu Kasparu Zemīti, kurš pastāstīja par savu karjeru mūzikā un priecēja klausītājus ar ģitārspēli. Visas nedēļas garumā skolēni darbojās arī savās klasēs gan individuāli, gan grupās, pētīja un apsprieda ar karjeru saistītus jautājumus, apkopoja iegūto informāciju un nedēļas noslēgumā prezentēja savu veikumu. Bet 8. un 9. kl. aktīvisti piektdien iesaistījās orientēšanās sacensību „Kas ir kas?” organizēšanā un norisē, kā arī rūpējās par citu novada skolu komandu uzņemšanu mūsu skolā.
Gan skolēni, gan pedagogi ir gandarīti, ka aizvadītā nedēļa bija jauniem iespaidiem un interesantām norisēm piepildīta, ka plašajā aktivitāšu klāstā ikviens audzēknis varējis atrast kaut ko noderīgu tieši sev.
Sk. Vineta Lapiņa

26 Sep 2016
Karjeras nedēļa


21 Sep 2016
Krāsu meistars rudens iekrāso lapas kokos, bet mūsu čaklie vecāki rūpējas par krāsainu ikdienu saviem bērniem. Paldies!