Vārdadienas svin: Lilita, Irita, Ita
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Klašu kolektīvi 2016./2017. m.g. septembrī

Konkurss Kas ir kas 16.10. 2016.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
*A K T U Ā L Ā    I N F O R M Ā C I J ASkolas realizētā mūzikas programma ir aktīvākā intelekta veicinātāja - 
Mūzika attīsta visus intelekta veidus

Par mums vari uzzināt arī Facebook. Spied uz koda zemāk


EDURIO aptaujas:

vecāki
skolēni
skolēni par skolu
skolotāji
skolotāji vide.

Talsu pamatskolas pašvērtējums.

QR Code

Individuālie mācību līdzekļi (iegādājas skolēns)

Skolēnu autobusu kursēšanas laiki un maršruti

Darba plāns oktobrim 
 
      Skolēnu pašpārvaldes vietne* J A U N U M I

23 Oct 2016
Mūsu skolā sporto visa klase

Šajā mācību gadā mūsu skola ir viena no  77 valsts izglītības iestādēm, kuras pieteikums ir apstiprināts Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) skolu projektā „Sporto visa klase”, un 3. klases skolēniem ir dota iespēja iesaistīties šajā olimpiskajā kustībā. Projekta mērķis ir ieinteresēt un motivēt bērnus un jauniešus nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm, lai uzlabotu skolēnu vispārējo fizisko sagatavotību un veselību.
Piedalīšanās projektā „Sporto visa klase” nozīmē to, ka skolēniem papildus divām sporta stundām, kas paredzētas obligātajā izglītības programmā, saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izstrādātu metodisko materiālu katru nedēļu tiek organizētas vēl trīs fakultatīvās sporta nodarbības. Fakultatīvajās nodarbībās akcents tiek likts uz skolēnu stājas uzlabošanu un vispārējo fizisko sagatavotību, futbola iemaņu apguvi, arī peldēšanu vai aktivitātēm svaigā gaisā. Iesaistīšanās projektā ir ieguvums ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem, kuriem tiek piedāvāti vērtīgi metodiskie materiāli un iespējas profesionāli pilnveidoties.
Projekta nolikumā ir paredzēta arī sporta ekipējuma un inventāra izloze, kas tika organizēta jau maijā. Arī šī akcija mūsu skolai izrādījās veiksmīga – katrs trešklasnieks ir ticis pie minimālā ekipējuma komplekta (T-krekls ar projekta logo un īsās sporta bikses), bet skolas sporta bāze papildināta ar 12 futbola bumbām, kuras pāris dienas pirms rudens brīvdienām tika nogādātas skolā.
Aktīvi sportojot kopā ar skolotāju Ģirtu Vicinski, 3. klases audzēkņi ir aizvadījuši jau gandrīz divus mēnešus, taču vēl kāds pārsteigums viņus gaida pēc brīvlaika – 2. novembrī viss klases kolektīvs kopā ar iesaistītajiem pedagogiem dosies uz Valmieru, lai piedalītos projekta atklāšanas pasākumā.
                                                                                                   Sk. Vineta Lapiņa

17 Oct 2016
Karjeras nedēļa mūsu skolā
Aizvadītajā nedēļā 25 mūsu valsts pilsētās un novados, arī Talsos,  norisinājās Karjeras nedēļa. Lai palīdzētu skolēniem izzināt sevi un savlaicīgi pieņemt apzinātus karjeras lēmumus atbilstoši savām spējām un interesēm, kā arī veicinātu skolēnu uzņēmību un motivāciju mācīties, jau otro gadu Karjeras nedēļa tika organizēta arī mūsu skolā. Šajā laikā izglītojamie apmeklēja pilsētas uzņēmumus un iestādes, iepazinās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, pētīja savu vecāku profesijas vai izstrādāja projektus par savām karjeras vēlmēm nākotnē.
Pirmo klašu audzēkņi ciemojās mākslas skolā, bērnu bibliotēkā, Bērnu un jauniešu centrā, kā arī devās ekskursijā uz Pastariņa muzeju, kur vēroja maizes cepšanas procesu. Otrklasnieki, tāpat kā jaunākie skolas biedri, viesojās mākslas skolā un bērnu bibliotēkā, kā arī iepazina mūzikas un sporta skolas piedāvājumu, tikās ar SEB bankas un pašvaldības policijas darbiniekiem. 3. un 4.a kl. skolēni apmeklēja SIA „Nārone” ēdināšanas uzņēmumu, kur uzklausīja stāstījumu par oficianta darbu un galda kultūru, kā arī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkni, lai tuvāk iepazītos ar policista profesiju. Gan trešklasnieki, gan 4. klašu bērni laipni tika uzņemti arī „Talsu tipogrāfija”, kur bija iespēja redzēt modernu tehniku, iepazīties ar uzņēmuma darbu un tās darbinieku pienākumiem. 4. b kl. audzēkņi, tiekoties ar skolas psiholoģi un sociālo pedagoģi, guva konkrētāku priekšstatu arī par šīm profesijām.
Par karjeras un darba iespējām kultūras jomā interesējās 5. un 7. kl. skolēni, kuri ciemojās Talsu Tautas namā un Radošajā sētā, kā arī apmeklēja Novada muzeju. Ar keramiķa profesiju un nepieciešamajām prasmēm 5. un 9. kl. audzēkņi iepazinās keramikas darbnīcā „Ciparnīca”, bet 6. un 7. kl. skolēni Bērnu un jauniešu centrā skolotājas E. Bernānes vadībā iesaistījās keramikas radošajā darbnīcā. Mākslas virzienu karjeras izglītībā sestklasnieki turpināja, darbojoties kopā ar mākslinieku A. Vikaini. Interese par policista profesiju šajā nedēļā bija aktuāla ne tikai jaunāko klašu audzēkņiem, jo Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkni apmeklēja un sarunās ar policijas darbiniekiem iesaistījās arī 5., 7. un 9. kl. jaunieši. 7. kl. skolēni ciemojās arī Ceļu satiksmes drošības direkcijas Talsu nodaļā, Talsu TV tikās ar žurnālistēm, kā arī devās uz Ārlavas virvju trasi, kur iesaistījās sportiskās un kolektīvu saliedējošās aktivitātēs, vienlaikus vērojot virvju trases instruktoru darbu. 8. klašu jauniešus ar bankas darbinieku pienākumiem un nepieciešamajām prasmēm iepazīstināja Swedbank pārstāve, bet par tiesas darbu un sistēmā sastopamajām profesijām stāstīja tiesnesis A. Feldmanis un tiesas sēžu sekretāre I. Grunsberga. Savukārt 9. kl. audzēkņi, kuru aktuālākais uzdevums ir veiksmīgi absolvēt pamatskolu,  paguva ne tikai interesēties par iepriekš minētajiem arodiem, bet piedalījās arī Tehniskās jaunrades dienā Talsu 2. vidusskolā un iesaistījās dažādās darbnīcās.
Karjeras nedēļas laikā gandrīz visas klases izmantoja iespēju tikties ar karjeras konsultanti Ritu Grenci, kura rosināja jauniešus apzināties savas spējas un intereses, domājot par izvēlēm nākotnē. Spilgtākais nedēļas notikums bija iepazīšanās ar ģitāristu, komponistu un arī pedagogu Kasparu Zemīti, kurš pastāstīja par savu karjeru mūzikā un priecēja klausītājus ar ģitārspēli. Visas nedēļas garumā skolēni darbojās arī savās klasēs gan individuāli, gan grupās, pētīja un apsprieda ar karjeru saistītus jautājumus, apkopoja iegūto informāciju un nedēļas noslēgumā prezentēja savu veikumu. Bet 8. un 9. kl. aktīvisti piektdien iesaistījās orientēšanās sacensību „Kas ir kas?” organizēšanā un norisē, kā arī rūpējās par citu novada skolu komandu uzņemšanu mūsu skolā.
Gan skolēni, gan pedagogi ir gandarīti, ka aizvadītā nedēļa bija jauniem iespaidiem un interesantām norisēm piepildīta, ka plašajā aktivitāšu klāstā ikviens audzēknis varējis atrast kaut ko noderīgu tieši sev.
Sk. Vineta Lapiņa

26 Sep 2016
Karjeras nedēļa


21 Sep 2016
Krāsu meistars rudens iekrāso lapas kokos, bet mūsu čaklie vecāki rūpējas par krāsainu ikdienu saviem bērniem. Paldies!


15 Sep 2016
Padod bumbu!


08 Sep 2016
Sveiciens visiem Talsu pamatskolas skolēnu tētiem!

07 Sep 2016
Zinību dienā


28 Aug 2016
Skolas vecāku padome īsteno projektu „Labiekārtots un bērniem interesants Talsu pamatskolas dārzs”
Skolas vecāku padome veiksmīgi piedalījusies Talsu novada fonda ikgadējā projektu konkursā „Savu vidi veidojam paši”, iegūstot finansiālu atbalstu skolas apkārtējās vides uzlabošanai.  Daļa no projekta jau īstenota. 
.