Vārdadienas svin: Sergejs, Svetlana, Lana
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Olimpiskā diena 2016 23.09.2016.

Zvana diena 13.05.2016.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
*A K T U Ā L Ā    I N F O R M Ā C I J ASkolas realizētā mūzikas programma ir aktīvākā intelekta veicinātāja - 
Mūzika attīsta visus intelekta veidus

Par mums vari uzzināt arī Facebook. Spied uz koda zemāk


EDURIO aptaujas:

vecāki
skolēni
skolēni par skolu
skolotāji
skolotāji vide.

Talsu pamatskolas pašvērtējums.

QR Code

Individuālie mācību līdzekļi (iegādājas skolēns)

Skolēnu autobusu kursēšanas laiki un maršruti

Darba plāns septembrim 
 
      Skolēnu pašpārvaldes vietne* J A U N U M I

26 Sep 2016
Stundu izmaiņas, 27. septembris.

21 Sep 2016
Stundu izmaiņas, 23. septembris.

15 Sep 2016
Padod bumbu!


08 Sep 2016
Sveiciens visiem Talsu pamatskolas skolēnu tētiem!

07 Sep 2016
Zinību dienā


28 Aug 2016
Skolas vecāku padome īsteno projektu „Labiekārtots un bērniem interesants Talsu pamatskolas dārzs”
Skolas vecāku padome veiksmīgi piedalījusies Talsu novada fonda ikgadējā projektu konkursā „Savu vidi veidojam paši”, iegūstot finansiālu atbalstu skolas apkārtējās vides uzlabošanai.  Daļa no projekta jau īstenota. 
.

28 Aug 2016
Zinību diena

17 Aug 2016
Skolotāji kursos pilnveido savas zināšanas

Kamēr skolēni vēl bauda vasaras brīvlaiku, mūsu skolas pedagogi savās domās un darbos aktīvi gatavojas jaunajam mācību gadam.
Pirmdien, 15. augustā, sākās pedagogu profesionālās pilnveides kursi „Izpratni veicinošas darba formas un metodiskie materiāli darbā ar talantīgajiem skolēniem”. Pirmajās divās kursu dienās skolotāji guva gan jaunas zināšanas, gan aktualizēja jau zināmo, iesaistījās dažādās radošās un praktiskās nodarbībās.
Kursu dalībniekus ar savu pieredzi par jauniešu izpratnes veidošanas dažādošanu un radošuma aktivizāciju mācīšanās procesā, kā arī dažādām interesantām izpratni veicinošām metodēm iepazīstināja biedrības „Apdāvināto bērnu fakultatīvā skola” pārstāves Ārija Viļuma un Marika Melne. Rīgas Tehniskās universitātes Tālmācību studiju centra pasniedzēji dr. phys. Atis Kapenieks un Bruno Žuga savās lekcijās stāstīja par modernās pētniecības radītajiem jaunajiem produktiem un IKT ietekmi uz sabiedrību un iespējām talantīgo bērnu izglītībā. Skolēnu spēju psiholoģiskajiem aspektiem savās nodarbībās pievērsās dr. psych. Airisa Šteinberga.
Tā kā mūsu skolā ikviens skolēns ir apdāvināts vai talantīgs kādā jomā, tad skolotājiem kursos iegūtā informācija noderēs, lai laikus ieraudzītu un attīstītu  bērnu spējas un talantus, lai dažādotu un padarītu interesantāku skolas ikdienu.
                                                                                        Sk. Vineta Lapiņa