Vārdadienas svin: Grieta, Strauta
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Sporta diena 19.12.2016.

Ziemassvētku nesagaidīšanas koncerts 20.12.2016.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

17 Jan 2017
Skatuves runas konkursa II kārta
Šodien, 17. janvārī, mūsu  skolā norisinājās skatuves runas konkursa „Zvirbulis 2017” II kārta. Šajā kārtā piedalījās tie skolēni, kuri septembrī veiksmīgi startēja konkursa I kārtā un pierādīja, ka ir gatavi strādāt un attīstīt savu skatuves runas mākslu. Katrs dalībnieks uzstājās ar diviem priekšnesumiem: ar kādu latviešu autora dzejoli un prozas darbu vai tā fragmentu. Kaut arī visi bija nopietni gatavojušies, centās un sagādāja prieku gan žūrijas locekļiem, gan citiem dalībniekiem, tomēr uz Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga starpnovadu skatuves runas konkursu izvirzīti tika paši labākie: Laura Mitlere (4.b kl.), Māra Lienīte Makstniece un Kārlis Hermanis (5. kl.), Martins Svitiņš (7. kl.), Elizabete Anna Bernāne (8.a kl.), Dāvids Krists Balodis (9. kl.).
Vēlēsim šiem skolēniem neatlaidību un izturību turpmākajā gatavošanās procesā un veiksmi 9. februārī starpnovadu skatuves runas konkursā!
                                                                           Sk. Vineta Lapiņa

02 Jan 2017
„Aktīvs, radošs un mūsdienīgs pedagogs – tā ir spēja konkurēt”
                                                       
     Talsu pamatskolas matemātikas un fizikas skolotājs Ingars Kļaviņš no 20. līdz 26. novembrim bija Spānijas pilsētā Haenā un piedalījās Erasmus+ programmas skolu pedagogu profesionālās pilnveides kursos „ICT for teaching” projekta „Aktīvs, radošs un mūsdienīgs pedagogs – tā ir spēja konkurēt” ietvaros. Kursos piedalījās arī skolotāji no Igaunijas, Itālijas, Polijas, Turcijas, Zviedrijas, Dānijas un citām valstīm.
Kursu laikā skolotāji mācījās, kā mācību procesā izmantot dažādus IT rīkus, lai dažādotu mācību procesu, padarītu to skolēniem interesantāku un mūsdienām piemērotāku. Kursu dalībnieki ne tikai mācījās nodarbību telpās, bet arī devās apskatīt Haenas katedrāli, cietoksni, universitāti, kā arī tuvējo pilsētu ievērojamākos objektus. Ekskursiju laikā skolotājiem bija doti dažādi uzdevumi, kurus vajadzēja veikt gan individuāli, gan grupās. Veicot uzdevumus grupās, kursu dalībniekiem bija iespēja uzlabot savas angļu valodas zināšanas, komunikācijas un sadarbības prasmes, kā arī vairāk iepazīt vienam otru.
            Apmeklējot šādus kursus, ieguvumu ir ļoti daudz – jauns paziņu loks ārzemēs, pieredze ceļojuma plānošanā un realizēšanā, lielāka izpratne par mācību procesu citās valstīs, pozitīvu emociju lādiņš, kā arī plašāks skatījums uz dzīvi kopumā. Ikvienam skolotājam, kurš piedalās kursos ārzemēs, ir iespēja kā vienam no izglītības procesa dalībniekiem kaut uz laiku izrauties no ikdienas, salīdzināt, pārdomāt un mainīties, lai mācību procesā ieguvējs būtu ikviens tajā iesaistītais.
                                                         
                                                               Talsu pamatskolas skolotājs Ingars Kļaviņš11 Dec 2016
Koncerts

11 Dec 2016
Egles iedegšana

11 Dec 2016
Paldies!

05 Dec 2016
Talsu pamatskola uzsākusi dalību starptautiskā projektā „The Art of Economy, the Economy of Arts”
 
 

 
Talsu pamatskola uzsākusi dalību starptautiskā projektā „The Art of Economy, the Economy of Arts,” ko atbalsta un finansē Eiropas Savienība „Erasmus+” programmas ietvaros. Projekts norisinās 2 gadu garumā. No sadarbības partneru sanāksmes Turi Itālijā tikko atgriezušies Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule un projekta koordinatore Talsu pamatskolā Lolita Lipska-Meijere.
Talsu pamatskolas skolēni un skolotāji jau iepriekš piedalījušies starptautiskajos projektos- „Erasmus+”skolotāju mobilitātes programmās, kā arī „eTwinning” projektos, kur esam iepazinuši vairākus sadarbības partnerus no Eiropas valstīm. Pagājušā mācību gadā rakstījām projektu skolēnu izglītības un apmaiņas programmai, kuru „Erasmus+” atbalstīja, piešķirot šim nolūkam 20 695 eiro.
Projektā piedalās Latvija, Polija, Itālija, Rumānija un Turcija, un projekts norisināsies  laikā no 2016. gada 1. septembra līdz 2018. gada 30. jūnijam.
Projektā galvenais uzsvars likts uz skolēnu papildus izglītošanu tādās jomās kā matemātika, IT, ekonomika, svešvalodas un māksla. Īpaša nozīme piesķirta dažādu kompetenču attīstīšanai, lai iegūtās zināšanas varētu pielietot reālajā dzīvē, lai veidotos iemaņas sadarboties ar citu valstu skolēniem un skolotājiem. Kā projekta gala produktu paredzēts izveidot mācību un metodiskos materiālus, diskusiju, kopējo koncertu, olimpiāžu un sacensību, kā arī virtuālo konferenču video ierakstus.
Skolēnu apmaiņas braucienos uz sadarbības valstīm varēs piedalīties neliels skaits skolēnu, tāpēc liela nozīme būs mācībām un aktivitātēm skolā, vislielākais notikums, protams, būs ciemiņu uzņemšana no pārējām Eiropas valstīm- tad skolas kolektīvam būs jāsagatavo pasākumu programma, kas ietver sevī sacensības matemātikā un ekonomikā, izglītojošās spēles, debates par ekonomiskajiem un politiskajiem jautājumiem, mākslas darbnīcas, lugu iestudēšanu un koncertu sagatavošanu. Ne tikai mācību pasākumos, bet arī  priekšnesumos jāiesaista visu dalībvalstu skolēni.
Sanāksmē Itālijā projekta koordinatori izstrādāja detalizētu plānu visām aktivitātēm, kas norisināsies dalībavalstu tikšanās reizēs, kā arī mācībām, kas katrā skolā norisināsies, gatavojoties apmaiņas braucieniem.
Darbā piedalījās visu 5 dalībvalstu skolu direktori, kā arī vairāki pašvaldību pārstāvji.  Visas delegācijas viesojās Turi pašvaldībā pieņemšanā pie pilsētas mēra Domenika Coppi, kur tika iepzīstinātas ar  pilsētas pārvaldes struktūru un amatpersonām, kas atbild par izglītību, kultūru un sociālo jomu.
Itālijas kolēģi bija parūpējušies, lai mēs iepazītu tādas kultūras pērles kā Materas ieleju un UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļauto Alberobello pilsētiņu ar savām īpašajām mājiņām. Arī mūsu skolēniem, kas dosies uz Itāliju 2017. gadā, būs šāda iespēja, turklāt viņi bez tam apmeklēs vairākus muzejus ar vērtīgām kolekcijām, kā arī trīs ražotnes-  „Divella” pastas fabriku, olīveļļas rūpnīcu un  ķiršu pārstrādnes ražotni. Turi apkārtne ir ievērojama ar milzīgām ķirši plantācijām, produkcija tiek ražota eksportam. Turi pilsētas simbols ir ķirsis.
Šobrīd skolēni Talsu pamatskolā gatavojas pirmajai vizītei uz Polijas dienvidu pilsētiņu Pinčovu 2017. gada martā.
Vairāk par projektu var uzzināt: www.erasmusplus.lv
 
Projekta koordinatore Talsu pamatskolā angļu valodas skolotāja Lolita Lipska-Meijere.
 
07 Nov 2016
Balva sestklasniekiem konkursā „Mūsu mazais pārgājiens”
Šogad jau desmito reizi Zemkopības ministrija bija izsludinājusi konkursu skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens”. Šī gada konkursa moto bija „Koks ir visur!”. Dalībniekiem vajadzēja izpētīt koka daudzpusīgās izmantošanas iespējas Latvijā un pasaulē: iepazīties ar izglītojošu literatūru, pētīt dažādus informācijas avotus par koku izmantošanas veidiem, kā arī sagatavot radošu izpētes darbu.
Mūsu skolas 6. klases skolēni kopā ar audzinātāju Sanitu Leju konkursa ietvaros veica pētījumu par koka izmantošanu Talsos un apkārtnē. Jaunieši strādāja gan individuāli, gan pāros un grupās. Talsu Novada un Latvijas Lauksaimniecības muzejos skolēni iepazinās ar dažādiem agrāk lietotiem koka izstrādājumiem, meklēja sīkāku informāciju par to pielietojumu sadzīvē. Mūzikas skolā jaunie pētnieki iepazina koka mūzikas instrumentus, bet uzņēmumos Spārē un Lādzerē guva priekšstatu par kokapstrādes procesu. Par savu pieredzi, darbojoties ar koku, jauniešiem pastāstīja meistars Miervaldis Birzlejs. Apsekotas un aplūkotas tika arī koka mājas pilsētā. Visu iegūto informāciju, pieredzi un secinājumus skolēni apkopoja grāmatā, papildinot to ar zīmējumiem un fotogrāfijām.
Konkursa žūrijas komisija ar priekšsēdētāju, rakstnieku un publicistu Ēriku Hānbergu priekšgalā lēma, ka 5. – 9. klašu grupā 38 darbu konkurencē skolas audzēkņi ir ierindojami godpilnajā 3. vietā.
Lai saņemtu nopelnīto balvu, aizvadītajā piektdienā, 4. novembrī, klases kolektīvs tika ielūgts uz  pasākumu Tērvetes dabas parkā. Mērojot ceļu uz Tērveti, sestklasnieki vēl nezināja, ka viņiem piešķirta 3. vieta un 300,- euro ekskursijas transporta pakalpojumiem, tāpēc pārsteigums bija īpašs.  Pēc sirsnīgas sagaidīšanas, pacienāšanas un apbalvošanas konkursa dalībniekiem bija sagatavotas dažādas radošās darbnīcas, kuras vēlreiz apstiprināja moto: „Koks ir visur!”  Skolēniem bija iespēja pabūt gan Raganu silā un Rūķu sētā, gan priecāties par brīnišķīgo ainavu, kas pavērās no skatu torņa, un saulīti, kura lutināja „Mūsu mazā pārgājiena” pētniekus.
                                                                                                                   Sk. Vineta Lapiņa
 

07 Nov 2016
Latvijai -98