Vārdadienas svin: Aurēlija, Mētra, Evelīna
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Tehniskās jaunrades diena 14.02.2017.

Izskaties redzēts 14. 02. 2017.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* J A U N U M I

21 Feb 2017
Talsu pamatskolā tiek noskaidrots labākais lugas autors

Starptautiskajā dzimtās valodas dienā 21. februārī Talsu pamatskolā tiek noskaidrots labākais lugas autors. Skolēniem bija jāraksta darbs par sadzīvisku tēmu, kas saistīta ar ekonomiskajiem jautājumiem. Finālam ir izvirzīti seši darbi, kuru autori ir Ance Kurāte, Dāvids Krists Balodis, Emīlija Sebecka, Elizabete Anna Bernāne, Sabīne Alika un Beāte Panižnika. Labākais darbs tiks pārtulkots angļu valodā, un tas piedalīsies starptautiskajā konkursā, kurā tiks vērtēti Latvijas, Polijas, Rumānijas, Itālijas un Turcijas skolēnu darbi. Paldies skolotājām Vinetai Lapiņai un Rudītei Mitlerei.
 

                                                                                         sk. Lolita Lipska Meijere 

 20 Feb 2017
Tehniskās jaunrades diena mūsu skolā
16. februārī mūsu skolā norisinājās Tehniskās jaunrades diena, kad 2. – 8. klašu labākajiem skolēniem SIA „Aspired” komanda piedāvāja dažādas, vecumiem atbilstošas tehniski radošās darbnīcas. Šīs darbnīcas ar moto „Izmēģini, uzzini, aizraujies!” ir izglītojošs un atraktīvs pasākums bērniem un jauniešiem, lai gudri izklaidētos, veidotu komandas garu, attīstītu sacensību prieku un veicinātu interesi par tehniskajām jomām.
2. un daļa 3. klašu skolēnu iesaistījās darbnīcā „Uztaisi savu flaberi!” un nodarbības laikā, kļūstot par superaģentu laborantiem, izveidoja flaberi – mīkstu, krāsainu veidojumu, kura formu, dažādi  staipot un mīcot, var pārveidot pēc savas vēlmes un patikas. Citi trešklasnieki un 4. klašu audzēkņi darbojās optikas virziena darbnīcā „Kaleidoskops” un pagatavoja savus oriģināla dizaina  kaleidoskopus, kuros krāsaini stikliņi spoguļu sistēmā veido simetriskus ornamentus, kas, cauruli grozot, mainās. 5. un 6. klašu skolēniem bija iespēja kļūt par jaunajiem fiziķiem un tehniski radošajā darbnīcā „Mana LED laterna” uzzināt vairāk par dažādiem gaismas avotiem, gaismu izstarojošu diožu vēsturi, pielietojumu un īpašībām. Darbojoties praktiski, skolēni izgatavoja savu gaismas avotu ar LED diodi – laternu. Savukārt 7. un 8. klašu jauniešiem tika piedāvāta darbnīca „Domino efekts”. Tajā dalībnieki iepazīstinās ar Rūba Goldberga mašīnu un tās darbības principiem, vēroja vairākus paraugdemonstrējumus kā piemērus idejām, lai pēc tam paši, strādājot komandās, radītu savas  mašīnas. Šīs darbnīcas lielākā vērtība bija mūsdienu jauniešiem nozīmīga atziņa, ka nekad nevajag apstāties pie pirmās neveiksmes (pat ne pie otrās vai trešās), ka, ieguldot enerģiju, izdomu, pacietību un darbojoties komandā, iespējams sasniegt ļoti labu rezultātu.
Skolēni, kuriem bija iespēja iesaistīties kādā no darbnīcām, bija priecīgi un gandarīti par aizraujošo un neikdienišķo mācību procesu, kā arī par sava darba rezultātu: flaberi, kaleidoskopu vai laternu, kuru katrs dalībnieks varēja ņemt līdzi uz mājām un glābāt kā atmiņu par interesanto dienu.
                                                                                                     Sk. Vineta Lapiņa.
 

20 Feb 2017
Logo konkurss Erasmus+ KA2 projektam "The Art of Economy, the Economy of Art"

Talsu pamatskolā norisinās konkurss par labāko logo Erasmus+ KA2 projektam "The Art of Economy, the Economy of Art," kurā ar saviem darbiem piedalās 8. un 9. klašu skolēni vizuālās mākslas skolotājas Gintas Upneres vadībā.

Žūrija 3 skolotāju sastāvā (Ginta Upnere, Dace Sidra un Lolita Lipska-Meijere) finālam izvirzīja 11 labākos darbus. Trīs logo- konkursa uzvarētāji- 16. februārī mēroja ceļu uz starptautisko konkursu, kas norisinās Polijā.

Pašreiz finālā izvirzītajiem 11 logo mūsu skolā norisinās sacensības par skatītāju balvu. Tajā savu viedokli par labāko darbu izsaka skolēni aizklātā balsojumā.

                                                                                              Sk. Lolita Lipska Meijere


16 Feb 2017
Valodu nedēļas norise.
13. februārī Talsu pamatskolā sākās Valodu nedēļa. 
5.-9. klašu skolēni raksta olimpiādes darbus angļu, krievu un latviešu valodā, trešās klases skolēni angļu valodā stāsta par savām kolekcijām, bet ceturtās klases skolēni strādā ar pasakām “The Ugly Duckling,” “George and the Dragon” and “Magic Brush.”
Skolēni lomu spēlēs izspēlē sadzīvē noderīgas situācijas.
Paralēli skolēni un skolotāji gatavojas svešvalodu pēcpusdienai “Valodas ja apgūt spēj, droši pasaulē tad ej!” Pasākums notiks 24. februārī.
                                                                                       sk. Lolita Lipska- Meijere30 Jan 2017
Svešvalodu pēcpusdiena

30 Jan 2017
Piedalies!

24 Jan 2017
1. b klases apsveikums skolai

23 Jan 2017
Talsu pamatskolai – 98
Piektdien, 20. janvārī, mūsu skolā tradicionāli tika svinēta skolas 98. dzimšanas diena. Šajā svētku dienā visa skolas saime pulcējās kopā, lai teiktu sirsnīgus apsveikuma vārdus, dziedātu un muzicētu par godu savai skolai. Ar skaļiem aplausiem tika uzņemti jubilejas viesi – Talsu Valsts ģimnāzijas grupa „Half past five”, kura bija ieradusies ar skaistu, muzikālu dāvanu.