Vārdadienas svin: Modris, Matīss, Mariss
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
*A K T U Ā L Ā    I N F O R M Ā C I J A
STUNDU SARAKSTS 2018./2019.

                  
                 SKOLAS DALĪBA STARPTAUTISKAJĀ KA2 PROJEKTĀ
Projekta koordinatore Talsu pamatskolā: Lolita Lipska-Meijere (T. +371 29175472)

                    “Erasmus+” KA2 Projekta Nr 2016-PL01-KA219-026189_5
                                       Finansējums: 20 695 eiro

 Eiropas Savienību fondu darbības programmas " Izaugsme un nodarbinatība" 8.3.5.  specifiskā atbalsta mērķa
" Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  projekts Nr. 8.3.5.0/I/001
" Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 


 
 
 
Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
 
Talsu novada pašvaldība, Talsu novada izglītības pārvalde 2017. gada 4.decembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
 Skolas realizētā mūzikas programma ir aktīvākā intelekta veicinātāja - 
Mūzika attīsta visus intelekta veidus

Par mums vari uzzināt arī Facebook. Spied uz koda zemāk

EDURIO aptaujas:

vecāki
skolēni
skolēni par skolu
skolotāji
skolotāji vide.

Talsu pamatskolas pašvērtējums, 2017.

QR Code

Individuālie mācību līdzekļi (iegādājas skolēns)

Skolēnu autobusu kursēšanas laiki un maršruti

Darba plāns septembrim
 
      Skolēnu pašpārvaldes vietne* J A U N U M I

07 Sep 2018
Pēc noslēguma sanāksmes Turcijā projekta „AEEA” ietvaros Talsu pamatskola strādā pie projekta noslēguma dokumentācijas.

Projekts „Ekonomikas māksla un ekonomija mākslā” aptvēra piecu valstu skolas: A. Dygasińskiego Pinčovas 2. ģimnāziju Polijā, kas ir koordinējošā skola, Nichita Stanescu vārdā nosaukto koledžu Ploiesti Rumānijā, "Resta - De Donato Giannini" vidusskola Turi Itālijā, Malazgirt Imam Hatip Ortaokulu Sincanā Turcijā un Talsu pamatskolu Latvijā. Projekta grupas mērķis bija nodibināt ilgtermiņa attiecības starp skolām un pilsētām, kas tiek realizēts arī pēc projekta noslēguma.

03 Sep 2018
Zaļā Zinību diena

Šorīt, 3. septembrī, Zinību dienas rītā, kā katru gadu ierasts, skolas pagalms pildījās bērnu, jauniešu, skolotāju, skolas viesu un vecāku jautrajām čalām. Mūsu skolā šis īpašais rīts bija savādāks nekā citus gadus.
Īpašu pirmās skolas dienas svinīgo pasākumu padarīja viesi, kas bija ieradušies skolā, lai piešķirtu Talsu pamatskolai “Mamma daba”vēstniecības skolas statusu. Visus klātesošos svētkos sveica Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Tropiņš, bet pēcāk visus uzrunāja “Latvijas Valsts mežu” Ziemeļkurzemes reģiona meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs Andris Verners, kurš aktualizēja iemeslus, kāpēc tieši Talsu pamatskola ir izvēlēta par vēstniecības skolu. Iemesli šim notikumam, protams, ir vairāki, bet tā, pirmkārt, ir balva visiem skolēniem un viņu skolotājiem, kas visa pagājušā mācību gada garumā čakli strādāja, lai iegūtu šo goda nosaukumu. Konkursos startēja gan 7. – 9. klašu skolēni, piedaloties Meža olimpiādē, gan 1. – 6. klašu skolēni, veicot koka meistarstiķi, gan skolotāji, vedot bērnus ārā – dabā uzzināt, izzināt, pētīt, mācīties un radīt; bet visa procesa koordinatore un padomdevēja, kurai vislielākais PALDIES par iesaistīšanu “Mamma daba” aktivitātēs, ir direktora vietniece izglītības jomā Sanita Leja, kura katrai klasei (katram skolēnam un klases audzinātājam) par padarīto darbu dāvināja “Mamma daba” meistara nozīmīti, par kuru lepns var justies ikkatrs skolēns, un diplomu.
Kā uzsvēra A. Verners, jaunais statuss skolai dod ne tikai daudz labu iespēju, ko skola varēs īstenot sadarbībā ar “Latvijas Valsts mežiem”, bet uzliek arī pienākumus būt par zaļās domāšanas ideju nesējiem, veicināt dabas aizsardzības nozīmīguma ievērošanu ne tikai savas skolas robežās. Tā kā tieši Talsu pamatskola ir pirmā, kas šādu titulu ir ieguvusi Talsu pilsētā, un ir viena no piecām “Mamma daba” vēstniecības skolām Latvijā, šobrīd vienīgā Ziemeļkurzemē, mūsu skola šajā mācību gadā būs kā bākuguns pārējām reģiona skolām, kas arī, iespējams, vēlētos nākamajā mācību gadā pacīnīties par šī statusa iegūšanu. Lai kopīgi veicamais darbs ietu no rokas, “Mamma daba” vēstniecības skolas krusttēvs Andris Verners ar īpašām lentām sveica Talsu pamatskolas īpašos vēstniekus: skolas direktori Dinu Bičuli, skolas direktores vietnieci izglītības jomā Sanitu Leju un 8. klases skolnieci Alvīni Martu Freibergu, kurām arī bija tas gods mastā pacelt “Mamma daba” vēstniecības skolas karogu. 
Pēc karoga pacelšanas, gluži kā saukts, tikko pie Vēja un Meža mātes labos darbus veicis, ciemos ieradās Sprīdītis, lai kopā ar visiem klausītos muzikālus priekšnesumus, čakli mācītos un kā nākas sagatavotos ne tikai Latvijas, bet arī Talsu pamatskolas simtajai dzimšanas dienai.
                                                             
                                                           Skolotāja Rudīte Mitlere.  

29 Aug 2018
Uz tikšanos 3. septembrī!

20 Aug 2018
erasmus

20 Jun 2018
"Spēlē, dziedi, dejo, veido" un "Nāc pulkā"

06 Jun 2018
Skolēni piedalījās dabaszinību projektā.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai. Projekta numurs: 8.3.2.2/16/I/001
SAM 8.3.2. "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču  attīstībai"


Talsu pamatskolas 3.b klases skolēnu atsauksmes par Rīgas dabas muzeja apmeklējumu Iepazīties ar daudzveidīgo ūdens pasauli.
  • Skolēni varēja iepazīties ar  Latvijas daudzveidīgo ūdens pasauli-upju un ezeru ūdens kvalitāti, ūdensaugiem un ūdensdzīvniekiem.
  • Mikroskopā pētījām ūdens vēzīti un mazāko gliemezīti.
  •  No skolēnu atsauksmēm secinu, ka skolēniem ir paticis darboties ar mikroskopu, apskatīt ūdensaugus un ūdensdzīvniekus.
  • Ričards raksta: ”Man patika klausīties par upēm un ņemt rokā upes vēzi.”
  • Kristīne:” Uzzināju ,kā pēc augiem var noteikt vai upe ir tīra vai netīra.”
  • Agnese raksta: “Patika ,ka varēja apskatīties ūdenī dzīvojošos kukaiņus. Ka varēju turēt rokā vēzi.”
  • Telma: “Kā atšķirt tīru un netīru upi.”
 

30 May 2018
Lepojamies!
Mūsu skolas vides izglītības pulciņš un skolotāja Sanita Leja piedalās Talsu BJC pasākumā "Laižam vasarā!" ar skolēnu veidotām vides spēlēm.22 May 2018
Iepazīstam agronoma un lauksaimnieka profesiju.
 
Saulainā  17. maija dienā, Talsu pamatskolas skolēni  devās pārgājienā uz “Agroresursu un ekonomikas institūtu” Dižstendē,  lai iepazītos ar   lauksaimnieka un agronoma profesiju, gūtu priekšstatu par  darba pienākumiem zinātniski pētnieciskajā  iestādē un laboratorijā.
Nodarbībā  uzzinājām  agronoma  galvenos darba pienākumus, kādas prasmes,  zināšanas un izglītība nepieciešama strādājot šajā profesijā.
Pētniece Solveiga Maļecka informēja,  kādi vēl profesiju pārstāvji strādā šajā nozarē, kas ir  augu selekcija jeb kā top graudaugu šķirnes un  kādas graudaugu šķirnes  selekcionētas uzņēmumā.  Apskatījām lauksaimniecībā izmantojamo tehniku.
Nodarbības noslēgumā  skolēni degustēja  veselīgo kailgraudu miežu  putru un auzu tēju.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
                                          Pedagogs karjeras konsultants I. Fricberga