Vārdadienas svin: Modris, Matīss, Mariss
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* S K O L A

Skolotāji 2017./2018.m.g.
 
 Vārds, uzvārds Amats
Dina Bičule direktore, mūzika
Sanita Leja direktores vietniece izglītības jomā, ķīmija
Inguna Fricberga direktores vietniece audzināšanas darbā, bibliotekāre
 Santa Aboļeviča  psihologs
Tatjana Aļošina krievu valoda
 Artis Balmanis  sitaminstrumentu  un metāla  pūšamo instrumentu spēle
Ineta Boguševa  sociālās zinības, skolotāja palīgs, pagarinātā dienas grupa
Una Budžena sākumskola
Sandra Fridrihsone sākumskola
Raimonds Felšs mūzika
Dace Jansone   sākumskola
Egita Ķīviča kristīgā ētika, ģitāra
Ingars Kļaviņš matemātika, fizika
Aivars Lakstīgala sports
Vineta Lapiņa latviešu valoda un literatūra
 Daiga Lakšmane mūzika
Gita Liepājniece angļu valoda
Lolita Lipska-Meijere angļu valoda
Rudīte Mitlere latviešu valoda un literatūra
 Edgars Mihņevičs mājturība un tehnoloģijas
Inguna Muceniece klavierspēle
 Lineta Mūrniece  flautas un blokflautas spēle
 Gunita Pauliņa  klavierspēle
Sandra Pētersone       vēsture
Līvija Riekstiņa matemātika
Gunita Ruka informātika
Dace Sidra sākumskola
Maruta Simsone ģeogrāfija, bioloģija, dabaszinības
Inga Smildziņa sākumskola, mūzika
Ruta Stauģe sākumskola
Linda Šēniņa sociālais pedagogs
Inessa Tarasova krievu valoda
 Armands Ulmanis  blokflautas un metāla pūšamo instrumentu spēle
Ginta Upnere vizuālā māksla, mājturība un tehnoloģijas
 Ilze Vaice  klavierspēle
 Nauris Varņeckis  informātika, programmēšana
Gita Zalviņa logopēde
Dzintra Zute  vācu valoda