Vārdadienas svin: Urzula, Severīns
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
*A K T U Ā L Ā    I N F O R M Ā C I J A
STUNDU SARAKSTS 2018./2019.

                  
                 SKOLAS DALĪBA STARPTAUTISKAJĀ KA2 PROJEKTĀ
Projekta koordinatore Talsu pamatskolā: Lolita Lipska-Meijere (T. +371 29175472)

                    “Erasmus+” KA2 Projekta Nr 2016-PL01-KA219-026189_5
                                       Finansējums: 20 695 eiro

 Eiropas Savienību fondu darbības programmas " Izaugsme un nodarbinatība" 8.3.5.  specifiskā atbalsta mērķa
" Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  projekts Nr. 8.3.5.0/I/001
" Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" 


 
 
 
Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0./16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
 
Talsu novada pašvaldība, Talsu novada izglītības pārvalde 2017. gada 4.decembrī noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā.
 Skolas realizētā mūzikas programma ir aktīvākā intelekta veicinātāja - 
Mūzika attīsta visus intelekta veidus

Par mums vari uzzināt arī Facebook. Spied uz koda zemāk

EDURIO aptaujas:

vecāki
skolēni
skolēni par skolu
skolotāji
skolotāji vide.

Talsu pamatskolas pašvērtējums, 2017.

QR Code

Individuālie mācību līdzekļi (iegādājas skolēns)

Skolēnu autobusu kursēšanas laiki un maršruti

Darba plāns oktobrim
 
      Skolēnu pašpārvaldes vietne* J A U N U M I

18 Oct 2018
Darbs māca darītāju.

Projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 3. klašu skolēni piedalījās pasākumā "Darbs māca darītāju", kura mērķis bija iepazīt pārtikas tehnologa profesiju. Skolēni devās uz uzņēmumu „Pure Chocolate”. Uzzināja, kā uzņēmumā vada, plāno un organizē ražošanu. Iepazinās ar pārtikas tehnologa profesiju, darba vidi un apstākļiem.
Noskatījās filmu par šokolādes iegūšanu, apstrādāšanu un lietošanu. Meistarklasē iepazina trifeļu ražošanas procesu, kā arī iejutās šokolādes izgatavotāja lomā un izveidoja šokolādes figūriņu.
Pedagogs karjeras konsultants Inguna Fricberga


                                            


16 Oct 2018
Skatuves runas konkurss
15. oktobris - svarīga diena visiem tiem Talsu pamatskolas skolēniem, kuri jau mēneša garumā gatavojas skolas skatuves runas konkursam "Zvirbulis". Konkursā runātāji parādīja ieguldīto darbu, uzstājoties ar izvēlēto dzejoli, kuru vērtēja konkursa žūrija: runas un retorikas pulciņa vadītāja Vaira Kamara un latviešu valodas un literatūras skolotājas Ruta Çanoglu un Rudīte Mitlere. No 31 konkursanta žūrija teju vienbalsīgi izvēlējās 23 labākos runātājus nākamajai skolas konkursa kārtai. Priecājamies, ka mūsu skolā runas tradīcija ir dzīva un vēlam veiksmi runātājiem otrajā konkursa kārtā!
                                                                                                                Sk. Rudīte Mitlere 


11 Oct 2018
Tikšanās ar AS "Latvijas valsts meži"darbiniekiem
Šodien skolā viesojās AS “Latvijas valsts meži” darbinieki, lai iepazīstinātu jauniešus ar meža nozari un to saistītajām profesijām. Izglītojamiem bija iespēja noskatīties filmiņu par “Meža faktiem” un iepazīties ar biedrības “Zaļās mājas” piedāvāto prezentāciju "Koks ir labs! Kur nonāk koksne no meža?".
Jaunieši varēja iejusties mežinieka profesijā, iepazīties ar dažādiem meža instrumentiem, uzcelt tiltu bez naglām, kā arī uzzināt vai mežs aug vai tiek audzēts.
Paldies “Mamma daba” vēstniecības skolas krusttēvam Andrim Verneram par izzinošo pasākumu.


 11 Oct 2018
Tavs karjeras skrejceļš!
Karjeras nedēļas "Tavs karjeras skrejceļš!" ietvaros Talsu pamatskolā 8. un 9. klašu skolēni tikās ar Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultanti Ritu Grenci. 
Lai labāk apzinātu savas intereses, dotības, prasmes un vēlmes, jaunieši veica pašnoteicēja un saskarsmes stratēģijas testus.

08 Oct 2018
Dzejas mēnesī tikšanās ar dzejnieci Elīnu Līci
20. septembrī desmit Talsu pamatskolas 9. klases skolēni Dzejas dienu ietvaros viesojās Talsu bērnu bibliotēkā, lai tiktos ar dzejnieci, dziesminieci Elīnu Līci.
 Dzejniece pirmos dzejoļus sāka rakstīt jau skolas laikā, kad bija nelaimīgi iemīlējusies, bet nopietnāk dzejas rakstīšanai pievērsusies 19 gadu vecumā.
Izdoti  dzejoļu krājumi: “Redzu” un “Tik tuvu pie..”. Viens no tiem  ir kopīgs ar mammu Andu Līci.
Elīnas  hobijs ir mūzika. Viņa pašmācības ceļā ir apguvusi  stabules, mutes harmonikas un ģitāras spēli. Dziesminiecei patīk, un viņa prot spēlēt dažādu tautu skaņdarbus, piemēram, ķīniešu, īru un citu tautu mūziku. Elīna  katram skaņdarbam izvēlas atbilstošo stabuli. Man ļoti  patika stabules skanējums, jo šī mūzikas instrumenta skanējumu nevar dzirdēt ļoti bieži.
Tikšanās laikā dzejniece bija atklāta un pastāstīja daudz interesanta un personīga par savu pusaudžu vecumu, tai skaitā – nelaimīgo mīlestību. Stāstījums bija  aizraujošs, un laiks paskrēja nemanot. Pēc dzejnieces  domām, viņai taisnību vienmēr saka viņas mamma, savukārt, citos viņa apbrīno drosmi un godaprātu.  Viņas dzīves atziņa, kura arī man noderēs, ir - neskriet līdz pūlim, domāt pašai, prast pastāvēt  par sevi un atsevišķās  situācijās  mācēt pateikt  arī “nē”.
 
Krista Grīntāle, Rebeka Hohlova, 9. klases skolnieces


30 Sep 2018
Gudrinieku skola
GUDRINIEKU SKOLA šo mācību gadu atklāja kā Suņa gadam pieklājas. Skolā viesojās Talsu Kinoloğiskais klubs un Talsu Suņu skola kinoloğes Ilzes Čuhnovas-Rancānes vadībā. Bērniem bija iespēja ielūkoties cilvēku un viņu labāko draugu sadarbībā. Suņi bērnus priecēja ar paklausības paraugdemostrējumiem, rādīja trikus un pārvarēja šķēršļus, kā arī ļāva sevi paglaudīt un pabužināt.
Dienas otrajā daļā gudrinieki iejutās jauno ķīmiķu lomā, pašrocīgi izgatavojot plastilīnu. Bērni strādāja kā īsti ķīmiķi, atbilstoši ğērbušies, ar lielu degsmi un rūpību.
Paldies, par gaišām emocijām pildītu dienu gan visiem suņu saimniekiem un pašiem ķepaiņiem, gan Gudrinieku skolas skolotājiem!
                                                                                      Sk. Rudīte Mitlere
 23 Sep 2018
Olimpiskā diena

07 Sep 2018
Pēc noslēguma sanāksmes Turcijā projekta „AEEA” ietvaros Talsu pamatskola strādā pie projekta noslēguma dokumentācijas.

Projekts „Ekonomikas māksla un ekonomija mākslā” aptvēra piecu valstu skolas: A. Dygasińskiego Pinčovas 2. ģimnāziju Polijā, kas ir koordinējošā skola, Nichita Stanescu vārdā nosaukto koledžu Ploiesti Rumānijā, "Resta - De Donato Giannini" vidusskola Turi Itālijā, Malazgirt Imam Hatip Ortaokulu Sincanā Turcijā un Talsu pamatskolu Latvijā. Projekta grupas mērķis bija nodibināt ilgtermiņa attiecības starp skolām un pilsētām, kas tiek realizēts arī pēc projekta noslēguma.