Vārdadienas svin: Urzula, Severīns
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* A T B A L S T A    P E R S O N Ā L S

Talsu pamatskolas medicīnas māsa
Talsu pamatskolas medicīnas māsa Laura RALLE

Tel. 28272274; e-pasts: laura.ralle@inbox.lv

Darba laiks:
• darba dienās no 8.45 – 16.00;
• tikšanās ar vecākiem ārpus pieejamā darba laika – iepriekš sazvanoties pa tel.28272274;
• atvērtajās durvju dienās no 8.30 – 19.00.

Skolas medicīnas māsa:
• veic individuālas pārrunas ar skolēniem, vecākiem, skolotājiem, darbiniekiem;
• sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos skolēniem un skolas personālam;
• sadarbojas ar ģimenes ārstiem, sniedz palīdzību hroniskiem pacientiem, ja to nozīmējis ārsts;
• pārbauda pedikulozi (utainību), kašķi pēc katra brīvlaika; • informē skolotājus par skolēnu veselību, kas saistīts ar mācību procesu (dzirdes, redzes, stājas problēmām);
• nodrošina medicīnisko aprūpi sporta, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos; • kontrolē skolas ēdiena kvalitāti un higiēnas prasību ievērošanu;
• sadarbojas ar klašu audzinātājām un sociālo zinību skolotājām – pārrunas stundās par:
                    -atkarību (datoratkarība, alkohols, smēķēšana, enerģijas dzērieni, saldinātie dzērieni, TV u.c.);
                    -higiēnas ievērošanu (personīgo, intīmo);
                    -pusaudžu attīstību, to iezīmēm, kas raksturīgas attiecīgā posmā;
                    -pirmās palīdzības sniegšanu dažādās dzīves situācijās;
                    -pareiza uztura lietošanu, ēšanas režīmu;
                    -zobu kopšanu;
                    -atpūtas – miega – mācību laika pareiza sabalansēšana, dienasrežīms;
                    -par profilaktiskajām potēm attiecīgā vecuma posmā (7g.vec., 12g.vec.- meitenēm, 14g.vec.);
                    -STS (seksuāli transmisīvajām slimībām) 8. – 9.klases skolēniem.