Vārdadienas svin: Urzula, Severīns
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* A T B A L S T A    P E R S O N Ā L S

Esi vienmēr gaidīts Talsu pamatskolas bibliotēkā!

 "Lasīšana ir veids, kā atmosties, kā sakārtot ap sevi pasauli un atrast tajā pašam sevi".

                                                                                                                    /Inese Zandere/

 


Palīdzību sagatavoties mācību stundām, konkursiem – izmantojot enciklopēdijas, vārdnīcas, kopēto materiālu tematiskās mapes u.c. uzziņu avotus
  • Būt vienmēr informētiem – lasot jaunākos laikrakstus un žurnālus
  • Saturīgi pavadīt brīvos brīžus – lasot daiļliteratūru
  • Iegūt informāciju – izmantojot datoru un internetu
  • Dažādu veidu uzziņu sniegšana
  • Konsultācijas, apmācību un atbalstu informācijas meklēšanā
  • Informāciju par tālākizglītības un karjeras izvēles iespējām
 

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

pirmdienās

 11.20 – 15:30

otrdienās

 11:20 – 15:30

trešdienās

 11:20 – 15:30

ceturtdienās

 11:20 – 15:30

piektdienās

 11:20 – 15:30

Bibliotēka apkalpo audzēkņus, pedagogus un darbiniekus.

Uzziņu literatūru, jaunākos laikrakstus un žurnālus  uz mājām neizsniedz.

Ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem var iepazīties bibliotēkā.