Vārdadienas svin: Urzula, Severīns
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* A T B A L S T A    P E R S O N Ā L S

Skolas logopēde Gita Zalviņa
Valodas apgūšana ir sarežģīts, katram cilvēkam individuāls process.

Logopēda pamatuzdevumi:  

  • sniegt atbalstu adaptācijas procesā;
  • veikt izglītojamo runas, rakstu valodas un lasīšanas iemaņu frontālo diagnostiku;
  • veikt regulāru darbu ar izglītojamiem, kuriem ir runas vai rakstu valodas traucējumi.

Logopēdijas nodarbībās neapšaubāmi jābūt saiknei ar dzimtās valodas programmu, tomēr uzsvars liekams uz korekcijas un attīstošā darba specifiku. Šodienas skatījumā nav noliedzams fakts, ka pieaug bērnu skaits ar runas traucējumiem un viņu problēma kļūst "ietērpt savu pasauli vārdos".

Lai mūsu skolas skolotāju saimei veicas radošajā, skolēniem tik nepieciešamajā darbā!