Vārdadienas svin: Urzula, Severīns
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* M Ā C Ī B U    U N    Ā R P U S S T U N D U    D A R B S

Interešu izglītības pulciņi
 

   Talsu pamatskolas pulciņu nodarbību grafiks 2017./2018.m.g.

Pulciņa nosaukums

Pedagogs

pirmdiena

telpa

otrdiena

telpa

trešdiena

telpa

ceturtdiena

telpa

piektdiena

telpa

1. klašu koris

D. Lakšmane

 

 

 

 

8.15-8.55

Bibl

 

 

 

 

1. - 4.kl. ansamblis

I. Smildziņa

 

 

 

 

8. 15. -8.55

28

 

 

8. 15. -8.55

28

2.-4. kl.  koris

D.  Lakšmane

 

 

8. 15. -8.55

20

 

 

8. 15. -8.55

20

 

 

5.-9.kl. ansamblis

D. Bičule

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-17.00

zāle

5.-9.kl. koris
„Gaismiņas”

R. Felšs

8.00-8.55

20

 

 

8.15-8.55

20

 

 

8.15-8.55

20

Zēnu koris

D.Bičule

8. 15. -8.55

15

 

 

 

 

8. 15. -8.55

15

8. 15. -8.55

15

1.-4. kl. deju kolektīvs „Žuburiņš”

I.Fricberga

8.00   -8.55
(1.-2.kl.)

zāle

 

 

8.00-8.55
 (3.-4.kl.)

zāle

8.00 -8.55
(1.-2.kl.)

  zāle

8.00 -8.55
(3.-4. kl.)

zāle

Vizuālās mākslas  pulciņš
1.-7. kl.

G. Upnere

 

 

 

 

14.55-16.20

15

 

 

 

 

Vides izglītības pulciņš (5.-9. kl.)

S. Leja

 

 

 

 

 

 

14. 10-15.35

33

15. 30-17.30

33

Rokdarbu pulciņš
 “Čaklās rokas”

S. Fridrihsone

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 10-15.35

26

 Runa un retorika 1.-9. kl.

V. Kamara

9.30-14.50

Bibl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kokapstrāde
5.-9. kl.

E. Mihņēvičs

 

 

 

 

 

 

15.30-16.30

ZD

 

 

 Sporta pulciņš  1.-4. kl.

A.      Lakstīgala

 

 

 

 

14.55-15.35

zāle

 

 

 

 

Programmēšana 7.-9. kl.

N. Varņeckis

15.40-17.00

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dabaszinību pulciņš
1.-4.kl.

 M. Simsone

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 55-15.35

35

Skolas muzejs
1.-9. kl.

S. Pētersone  

14.55-16.20

21