Vārdadienas svin: Modris, Matīss, Mariss
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Skolas balvas PŪCE pasniegšana 31.05.2018.

Skolēnu un viņu vecāku godināšanas pasākums 23.05.2018.


*  SKOLĒNU JAUNRADE

No flash player!

It looks like you don't have flash player installed. Click here to go to Macromedia download page.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* S K O L Ē N I

KarjeraTalsupamatskola  ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.
 

Noderīgi 


Filma par karjeras veidošanu Zaļais pipars   https://www.youtube.com/watch?v=RyxQPre5pQI&t=126s
Filma par karjeras veidošanu Zaļais pipars 2 https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU&t=21s
Filma par karjeras veidosanu Zaļais pipars 3 https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4&t=72s
Filma par karjeras veidošanu Zaļais pipars 4 https://www.youtube.com/watch?v=h6yh82XxKDw&t=213s

https://vimeo.com/32793559

nva.gov.lv
  profesiju apraksta katalogs 

profesijupasaule.lv  iespēja pabūt virtuālajā profesiju pasaulē 

prakse.lv  profesijas apraksts apvienots ar virtuālo informāciju 

lm.gov.lv  piedāvā profesiju klasifikatoru - sistematizētu profesiju (arodu, amatu, specialitāšu) sarakstu 

jvmv.lv  profesiju definīciju katalogs 


darilatvijai.lv  profesiju apraksts 

eurobrussels.com   profesiju piedāvājums Eiropā un to apraksti


http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm

http://www.testi.lv/index.php?a=55

https://www.prakse.lv/

http://www.alberta-koledza.lv/contents.php?parent=10000

http://www.profesijulaikotajs.lv/

https://www.youtube.com/watch?v=OpvCOOzVQnU


https://www.youtube.com/watch?v=LVqC0FvyvU4

http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/biznesa-interesu-klubs-portfelis


https://www.youtube.com/watch?v=TKH7uih9We

https://www.cvmarket.lv/

http://tests.dreamfoundation.eu/career-test/page1?locale=lv

Izglītības iespējas Latvijā


Izglītības sistēma Latvijā  http://www.niid.lv/node/9

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID.LV) www.niid.lv


Izglītības iestādes http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=10&;mid=117