Vārdadienas svin: Urzula, Severīns
*
*
sakums vestule meklet lapas karte *
 
*  P A R   S K O L U
* 1919. gadā sāka darboties pirmā valsts skola Talsos – Talsu pilsētas pamatskola, kurā ieguva sešu klašu izglītību. Skola atradās Skolas, tagad Justīna Grota, ielā (Talsu Kristīgâs vidusskolas telpās)...  Lasīt vairāk*
*
*  S K O L Ē N I
* Mūsu skolā mācās daudz dzīvespriecîgu skolēnu. Tie ir gan mazie pirmklasnieki, kuri starpbrīžos skraida pa skolas gaiteņiem, gan pusaudzes meitenes, kuras kaitina puišus, gan vecāko klašu skolēni, kuri cenšas mazos... Lasīt vairāk*
*
*  S K O L O T Ā J I
* Cilvēki, kuri skolu mums tiešām padara par otrajām mājām. Cilvēki, kuri rūpējas, lai mums katram dzîvē būtu mērķi un, lai mēs censtos tos piepildīt. Cilvēki, kuri palīdz mums saprast ko no dzîves vēlamies. Cilvēki ar apbrînojamu pacietîbu un neizsmeļamu enerģiju...  Lasīt vairāk*
Karjeras izglitiba
EKO nometne
Gudrinieku skola
E-klase veckiem
Stundu saraksts
*  JAUNĀKĀS GALERIJAS

Zinību diena 03.09.2018.*  TALSUPAMATSKOLA @ TWITTER
 
* V E C Ā K I E M

Ēdināšanas pakalpojuma piedāvājums
Šogad brīvpusdienas pateicoties VALSTS un PAŠVALDĪBAS finansējumam tiek nodrošinātas 1.-6.klases skolniekiem.


Par pusdienām un launagu iespējams norēķināties arī ar pārskaitījumu
:
SIA Nārone
reģ.Nr.: LV49003000466
banka: a/s HANSABANKA
konts: LV47HABA0001408059041

Pārskaitījumā jānorāda skolēna:
*Vārds, uzvārds
*skola
*klase
*pusdienas un/vai launags
*mēnesis par kuru maksājat.

Pieteikt vai atteikt pusdienas vai launagu, kā arī sazināties jautājumos par maksājumiem vislabāk varat zvanot pa tālruni 29625182 (kasiere Mārīte Garsele).