Select menu item

16.jūnijā Talsu pamatskolā svētku diena – 9. klasēm “Zvana diena”.

16.jūnijā Talsu pamatskolā svētku diena – 9. klasēm “Zvana diena”.

16.jūnijā Talsu pamatskolā svētku diena – 9. klasēm “Zvana diena”.
Paldies 8. klašu skolēniem un audzinātājām Sanitai Lejai un Daigai Ālei par svētku noskaņas radīšanu un svinīgā pasākuma organizēšanu.
Muzikālus un košus sveicienu topošajiem absolventiem veltīja skolas biedri no 6., 7., 8. klasēm. Sekojot skolas tradīcijai, arī šogad tika pasniegta Dzintara Legzdiņa naudas balva par augstiem mācību sasniegumiem, aktīvu dalību ārpusskolas un ārpusklases pasākumos, par dalību Talsu pamatskolas skolēnu pašpārvaldē un radošām un mākslinieciskām aktivitātēm. Pēc komisijas vērtējuma, šogad balva tika piešķirta 9. a klases skolniecei Evelīnai Ozolai.
Visas skolas saimes vārdā – vēlam veiksmi un izturību eksāmenos!
Paldies arī vecākiem – Agnesei Tumševicai, Dacei Legzdiņai, Egitai Baumanei, Andrim Dravniekam, Ingai Rudovicai par iesaistīšanos “Zvana dienas” organizēšanā!
Īpašs paldies Legzdiņu ģimenei par rūcošo un jaudīgo pārsteigumu klašu audzinātājām “Zvana dienas” noslēgumā!