Select menu item

18.aprīlī 2.a un 2.b klases devās pārgājienā, lai izstaigātu Talsu pilsētas deviņus pakalnus.

18.aprīlī 2.a un 2.b klases devās pārgājienā, lai izstaigātu Talsu pilsētas deviņus pakalnus.

18.aprīlī 2.a un 2.b klases devās pārgājienā, lai izstaigātu Talsu pilsētas deviņus pakalnus.
Pārgājiena tēma bija saistīta ar sociālo zinību stundas tēmu”Kā pētīt un raksturot savu pilsētu un novadu?” Skolēni saņēma maršruta karti, kurā pārgājiena laikā, atzīmēja katra pakalna atrašanās vietu. Interesants bija skolotājas Janas Lozberes stāstījums par pakalnu vēsturi.
Pārg

ājiena noslēgumā skolēni bija noguruši, bet priecīgi. Katrs saņēma dāvanā mapi ar Talsu pilsētas uzlīmi un bilžu rāmīti.