Select menu item

Aizvadītajā nedēļā tika godināti 1. – 5. klašu skolēni, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus olimpiādēs, skatēs un konkursos.

Aizvadītajā nedēļā tika godināti 1. – 5. klašu skolēni, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus olimpiādēs, skatēs un konkursos.

Aizvadītajā nedēļā tika godināti 1. – 5. klašu skolēni, kuri uzrādījuši augstus sasniegumus olimpiādēs, skatēs un konkursos. Pasākuma apmeklētājus ar muzikāliem priekšnesumiem sveica Rūdolfs Ozols, 4. klašu ansamblis un skatuves runas dalībnieki Kārlis Tīsenkopfs, Helēna Freija un Ralfs Pauliņš. Paldies vārdi tika veltīti arī pedagogiem par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā.
Paldies vecākiem par atbalstu un uzticību!
Paldies Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs par viesmīlīgo uzņemšanu!