Select menu item

Aprīļa sākumā Talsu pamatskolas delegācija atgriezās no Polijas

Aprīļa sākumā Talsu pamatskolas delegācija atgriezās no Polijas

Aprīļa sākumā Talsu pamatskolas delegācija atgriezās no Polijas, kur Erasmus+ programmā stratēģiskās partnerības projekta ietvaros septiņas dienas darbojās mācību darbnīcās, konkursos un koncertos kopā ar skolēniem no Itālijas, Rumānijas, Turcijas un Polijas. Talsu pamatskolas kolektīvs ir gandarīts, jo ir iegūtas godalgotas vietas biznesa angļu valodā, kā arī logo konkursā.

Brauciens uz Poliju projektā “The Art of Economics, the Economy of Art.” bija mūsu skolas pirmā mobilitāte kopā ar skolēniem. Vairāku mēnešu garumā partnervalstu koordinatori bija organizējuši pasākumu nedēļu Polijā, kas vainagojās ar labiem rezultātiem. Skolēni ir ieguvuši labus draugus no vairākām Eiropas valstīm, kopīgi koncertējuši gan dziedot, gan spēlējot mūzikas instrumentus, kā arī spēlējuši lugu, kurā aktieri bija no visām piecām dalībvalstīm. Talsu pamatskola varēja dot savu ieguldījumu Polijas kultūras dienās, pateicoties tam, ka skola realizē mūzikas programmu. Mūsu skolēni un skolotājas koncertā dziedāja un muzicēja kopā ar Polijas un Itālijas skolēniem.
Skolēni devās mācību ekskursijās, kas saistītas ar ekonomikas un mākslas tēmām. Kielcē Polijas Centrālajā bankā viņi piedalījās praktiskajā nodarbībā par naudas emisiju. Savukārt mākslas un kultūras vērtības jaunieši iepazina Krakovas vecpilsētā, kā arī Varšavas Vilanovas karaļpilī un pils parkos. Zināšanas par vēsturi un alternatīviem mākslas veidiem projekta dalībnieki pilnveidoja Veļičkas sāls raktuvēs.

Jau pirms tikšanās Polijā visu dalībvalstu skolās skolotāji organizēja logo konkursus, kas saistīti ar projekta tēmu, labākos darbus nosūtot uz Pinčovas ģimnāziju. Polijā finālam izvirzītos 15 darbus vērtēja starptautiskā žūrija. Liels bija mūsu prieks par 9. klases skolēna Rodrigo Bakanovska iegūto 3. vietu par lakonisku un projektam atbilstošu logo zīmējumu. (skolotāja Ginta Upnere.)
Savukārt starp dalībvalstu 45 finālistiem biznesa angļu valodas olimpiādē Talsu pamatskolas jaunieši iekļuva apbalvojamo konkursantu sešiniekā: 4. vieta Eduardam Bērziņa, 5. vieta Emīlijai Sebeckai un 6. vieta Elizabetei Annai Bernānei.

Mēs bijām priecīgi pārsteigti par šādu sniegumu, jo mūsu skolā ir tikai 230 skolēnu, kamēr citas skolas savus labākos pārstāvjus bija izvēlējušās no vairāk kā 1000 bērnu skaita. Skolotāja Lolita Lipska-Meijere, kas sagatavoja bērnus olimpiādei, atzīst: ” Šis bija laimīgs un priecīgs brīdis ne tikai mūsu skolai, bet arī visai Latvijai. Tas pierādīja, ka mūsu valstī nemaz nav tik slikta izglītības sistēma, kas nepārtraukti jāreformē un jāpārveido. Mums regulāri masu medijos tiek atgādināts, ka mūsu skolēnu zināšanas atpaliek no citu valstu skolēnu snieguma. Tā nav. Par to kārtējo reizi pārliecinājāmies šajā projektā. Angļu valodas zināšanas mūsējiem bija lieliskas, arī biznesa angļu valodas terminus viņi bija apguvuši perfekti. Gatavojoties braucienam, skolēni daudz strādāja patstāvīgi, kā arī kopā darbojāmies pavasara skolēnu brīvdienās. Tomēr svešvalodu nevar apgūt uzreiz un īsā brīdī, labie rezultāti starptautiskajā olimpiādē pierādīja, ka darbs jāiegulda regulāri. Starp citu, šie ir bērni, kas vienmēr ir pildījuši mājas darbus- īsus, taču stundā izņemtās vielas nostiprinošus mājas darbiņus. Manuprāt, trūkumi izglītības sistēmā Latvijā vairāk atspoguļo sociālās problēmas valstī un motivācijas trūkumu ģimenēs, kā arī vecāku salīdzinoši mazo atbildību par bērnu skološanu un skolas apmeklējumi. Pieredzes apmaiņās citās Eiropas valstīs esam novērojuši lielāku vecāku atbildību.
Taču prieks par mūsu audzēkņiem patiešām ir liels, tas atsver grūtos un atbildīgos brīžus projekta rakstīšanas un realizēšanas gaitā. ”
Brauciena laikā piedalījāmies arī oficiālās vizītēs. Apmeklējām Pinčovas pilsētas mēru un Rumānijas vēstnieku Varšavā.

Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule