Select menu item

Bibliotekāre

“Lasīšana ir veids, kā atmosties, kā sakārtot ap sevi pasauli un atrast tajā pašam sevi”.

                                                                                                                    /Inese Zandere/

Palīdzību sagatavoties mācību stundām, konkursiem – izmantojot enciklopēdijas, vārdnīcas, kopēto materiālu tematiskās mapes u.c. uzziņu avotus

  • Būt vienmēr informētiem – lasot jaunākos laikrakstus un žurnālus
  • Saturīgi pavadīt brīvos brīžus – lasot daiļliteratūru
  • Iegūt informāciju – izmantojot datoru un internetu
  • Dažādu veidu uzziņu sniegšana
  • Konsultācijas, apmācību un atbalstu informācijas meklēšanā
  • Informāciju par tālākizglītības un karjeras izvēles iespējām

Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:

pirmdienās 9.00 – 12.00
otrdienās 9.00 – 12.00
trešdienās 9.00 – 12.00
ceturtdienās 9.00 – 12.00
piektdienās 9.00 – 12.00

Bibliotēka apkalpo audzēkņus, pedagogus un darbiniekus.
Uzziņu literatūru, jaunākos laikrakstus un žurnālus  uz mājām neizsniedz.
Ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem var iepazīties bibliotēkā.

Resursi, kurus iespējams izmantot mācību procesā.

Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas resursi:

LATVIJAS NACIONĀLĀ DIGITĀLĀ BIBLIOTĒKA
Dažādām vecuma grupām veltīta digitālā bibliotēka bērniem.
Dziesmu svētku krātuve. Plaša dziesmu svētku vēstures materiālu kolekcija no 1873. gada līdz 2018. gadam.
Latvijas vēsturiskie skaņu ieraksti. Kolekcija atspoguļo un dokumentē 20. gs. pirmās puses mūzikas dzīvi Latvijā visdažādākajos žanros.
Izcilākās un ievērojamākās 99 kultūras vērtības septiņās nozarēs.
Rainis un Aspazija. Kolekcija piedāvā bibliotēkās, muzejos, arhīvos un privātās kolekcijās uzkrātus materiālus par Raini un Aspaziju.
Nacionālā enciklopēdija. Enciklopēdija ir vispārējs, plašs un pastāvīgā attīstībā esošs augstticamu zināšanu resurss latviešu valodā.
Karšu kolekcija.
Zudusī Latvija.
Zinātnisko publikāciju krātuve “Academia”.
Kolekcija “Brāļu draudzes (rok)raksti”.
G. F. Stendera krātuve.
Latvijas Ainavu dārgumu krātuve.

Tālākizglītība

Profesionālās izglītības kompetences centri:

Jelgavas tehnikums
Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
Ventspils tehnikums
Saldus tehnikums
Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums
Ogres tehnikums
Rīgas Stila un modes tehnikums
Rīgas Mākslas un mediju tehnikums
Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”
Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums”
LJA Jūrskola
Rēzeknes tehnikums
Smiltenes tehnikums
Valmieras tehnikums
Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”

Valsts universitātes:

Daugavpils Universitāte
Latvijas Lauksaimniecības Universitāte
Latvijas Universitāte
Liepājas Universitāte
Rīgas Stradiņa universitāte
Rīgas Tehniskā universitāte

Valsts augstskolas:

Banku augstskola
Ekonomikas un Kultūras augstskola
Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija
Latvijas Jūras akadēmija
Latvijas Kultūras akadēmija
Latvijas Mākslas akadēmija
Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Rīgas Juridiskā augstskola
Ventspils Augstskola
Vidzemes Augstskola

Juridisko personu dibinātās augstskolas:

Baltijas Starptautiskā akadēmija
Ekonomikas un kultūras augstskola
Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola
Latvijas Kristīgā akadēmija
Rīgas Aeronavigācijas institūts
Rīgas Stokholmas Ekonomikas augstskola
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola
SIA “Biznesa augstskola Turība”
Sociālo tehnoloģiju augstskola
Starptautiskā praktiskās psiholoģijas augstskola
Transporta un sakaru institūts

Valsts koledžas:

Daugavpils medicīnas koledža
Jēkabpils Agrobiznesa koledža
Latvijas Kultūras koledža
LU P. Stradiņa medicīna koledža
Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža
Liepājas Jūrniecības koledža
Malnavas koledža
Olaines tehnoloģiju koledža
Rīgas 1.medicīnas koledža
Rīgas Celtniecības koledža
Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā krusta medicīnas koledža
Rīgas Tehniskā koledža
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža
Valsts policijas koledža
Valsts robežsardzes koledža

Juridisko personu dibinātās koledžas:

Alberta koledža
Grāmatvedības un finanšu koledža
Juridiskā koledža
Kristīgās vadības koledža
SIA “Biznesa vadības koledža”
Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža
SIA “Latvijas Biznesa koledža”

Interneta resursi

Bibliotēkas:

Latvijas nacionālā bibliotēka
Talsu Galvenā bibliotēka

Universāla satura materiāli:

Letonika – virtuāla enciklopēdija (abonējama), daļa materiālu pieejami bez abonēšanas
Virtuāla enciklopēdija Latvijas ļaudis uz 21.gs. sliekšņa.
Dažādu ārzemju e-žurnālu (angļu valodā) katalogs. Kārtojums pa zinātnes nozarēm
Ginesa rekordu grāmata (angļu valodā)
DK e- enciklopēdija (angļu valodā)

Folklora:

Latviešu tautasdziesmas internetā
Latviešu folkloras krātuve
Latviešu tautas dziesmu MIDI failu arhīvs. Var noklausīties gan gadskārtu ieražu, gan sadzīves dziesmu, gan dzīves gājuma dziesmu melodijas
Pētera Šmita apkopoto latviešu tautas ticējumu 4 sējumi elektroniskā veidā. Ticējumi sakārtoti pa tēmām, bet tēmas – alfabētiskā secībā
Pētera Šmita 15 sējumos apkopotās pasakas un teikas
Lasāmas un klausāmas pasakas, pasaku kino, skaidrojoša vārdnīca, pasaku teicēji u.c. (abonējama)

Latviešu literatūra:

Latvijas literatūras centrs
Literatūras un filozofijas portāls
LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Māra Zālīte
Māris Čaklais

Latviešu valoda:

Mākslīgā intelekta laboratorija: par latviešu valodu (spēles, testi, folklora)
Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcas interneta versija /LU Latviešu valodas institūts/ normatīvie akti, valodas apguve, kultūra, pētniecība, vārdnīcas internetā u.c.

Vēsture, kultūras vēsture:

Latvijas vēsture internetā
1991. gada barikāžu laika materiāli
Materiāli par Latvijas pilīm
Apvieno unikālu informāciju par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām. Daba, dabas zinības, dabas objekti, dzīvās būtnes:
Žurnāla „Vides Vēstis„ elektroniskā versija
Sugu enciklopēdija „Latvijas daba”
Dabas retumu krātuves materiāli
Latvijas ezeri
Latvijas augi un dzīvnieki, mežs. Latvijas ģeogrāfija, dabas aizsardzība, biotopi, kartes, vārdnīcas, fotogrāfijas u.c. materiāli
Bioloģijas terminu vārdnīca
Latvijas valsts meži. Ko darīt mežā. Dabas objekti, dažāda informācija par mežu
Latvijas alas
Latvijas putnu datu bāze ar balss ierakstiem. Putni pasaulē, putnu novērošana
Atsevišķu dzīvnieku apraksti, zoorekordu grāmata, zoodārzu vēsture Latvijā un pasaulē
Vides izglītības materiāli
Mācību materiāli bioloģijā (angļu valodā) – šūnas, mikrobioloģija

Māksla, rokdarbi:

Vizuālo mākslu portāls
Izprintējamas un krāsojamas lapas, on-line krāsojamas lapas, noderīgas saites uz interesantām mājas lapām. Dažādi rokdarbi

Reliģija, kristīgā ētika:

Bībele, Bībeles izpētes materiāli.
Latvijas Bībeles biedrība
Reliģiju enciklopēdija. Reliģiju enciklopēdija ir virtuāls informācijas avots, kurā, cik vien iespējams ievērojot neitralitātes principu, apkopotas ziņas par galvenajām pasaules reliģijām un tām jaunajām reliģiskajām kustībām, kuras sastopamas Latvijā

Informātika, dators, internets, drošība internetā:

Stāsti, viktorīnas, materiāli vecākiem un skolotājiem

Drošība internetā, sadzīvē un uz ielas, atkarību profilakse:

Drošība internetā- materiāli vecākiem, klases stundām
Drošība internetā
Centra pret vardarbību „Dardedze” mājas lapa

Tālākizglītības iespējas Latvijā:

Nacionālās izglītības iespēju datu bāze
NVA Karjeras pakalpojumi. Karjeras veidošanas jautājumi, Interešu testi jauniešiem un pieaugušajiem, interaktīva karjeras datorspēle, profesiju apraksti (atalgojums, darba apraksts, iespējas, nepieciešamā izglītība u.tml.) un to salīdzināšanas iespēja, augstākās un profesionālās izglītības programmas, kursu datubāze, informācija par darba tirgu un prognozes (informācija pieejama, piereģistrējoties)
Profesiju aprakstu katalogs
Karjera-Profesijas
Akadēmiskās izglītības centrs

Brīviem brīžiem:

e-žurnāls
Cipari, burti, spēles u.c.
Latvijas bibliotēku humora arhīvs