Biblotekāre

"Lasīšana ir veids, kā atmosties, kā sakārtot ap sevi pasauli un atrast tajā pašam sevi".

                                                                                                                    /Inese Zandere/

 


Palīdzību sagatavoties mācību stundām, konkursiem – izmantojot enciklopēdijas, vārdnīcas, kopēto materiālu tematiskās mapes u.c. uzziņu avotus
  • Būt vienmēr informētiem – lasot jaunākos laikrakstus un žurnālus
  • Saturīgi pavadīt brīvos brīžus – lasot daiļliteratūru
  • Iegūt informāciju – izmantojot datoru un internetu
  • Dažādu veidu uzziņu sniegšana
  • Konsultācijas, apmācību un atbalstu informācijas meklēšanā
  • Informāciju par tālākizglītības un karjeras izvēles iespējām
 
Bibliotēka atvērta apmeklētājiem:
pirmdienās 11.20 – 15:30
otrdienās 11:20 – 15:30
trešdienās 11:20 – 15:30
ceturtdienās 11:20 – 15:30
piektdienās 11:20 – 15:30
Bibliotēka apkalpo audzēkņus, pedagogus un darbiniekus.
Uzziņu literatūru, jaunākos laikrakstus un žurnālus  uz mājām neizsniedz.
Ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem var iepazīties bibliotēkā.
Jaunākais GALERIJĀ

MEKLĒ MŪS ŠEIT:

KONTAKTI:

TALSU PAMATSKOLA
Gaismas iela 1, Talsi
LV-3201
Tel.: 63291842
E-pasts: talsupamatskola@talsi.lv

ATRAKSTI MUMS: