Select menu item

Biedrība “Gaismas pūce”

BIEDRĪBA “GAISMAS PŪCE”

Mūsu skolā darbojas biedrība “Gaismas pūce” (reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā). Tās mērķis ir veicināt un attīstīt mācību programmu ieviešanu un realizēšanu skolā, kas sekmētu bērnu attīstību un sniegtu materiāli tehnisku palīdzību izglītības procesā.

Biedrības “Gaismas pūce” valdes locekles Solvita Roga, , Inga Bumbule, Dina Bičule

Rekvizīti biedru naudas maksāšanai:

Saņēmējs: GAISMAS PŪCE BIEDRĪBA

Reģ.nr.40008225076

Konts: LV57HABA0551039345683

Swedbank HABALV22

Maksājuma pamatojumā lūdzam norādīt:

Bērna vārdu, uzvārdu un klasi