Select menu item

DARĪT LABU OTRAM

DARĪT LABU OTRAM

DARĪT LABU OTRAM – ir viena no Talsu pamatskolas pamatvērtībām, par to ikdienu runājam ar saviem skolēniem un cenšamies viņos šo vērtību nostiprināt. Dažreiz darīt labu otram, nozīmē PALĪDZĒT tam, kuram varbūt neklājas tik labi kā visiem pārējiem… Par to, ka mēs protam darīt labu un palīdzēt otram – mēs visi pārliecinājāmies Ziemassvētku laikā, visi kopā sarūpējot necerēti daudz dāvanpaciņas vientuļajiem Talsu novada senioriem. Par to – vēlreiz sirsnīgs PALDIES! Talsu pamatskola atsaucas sadarbībai ar Āgenskalna Valsts ģimnāziju un biedrību “Tavi draugi” un aicina piedalīties atbalsta akcijā Ukrainai “Skolas par uzvaru”. No 17. janvāra līdz 15. februārim skolā vāksim ziedojumus tādām Ukrainas vienībām kā Azov, Legion-V un Karpatskij Sič, kur plecu pie pleca ar Ukrainas karavīriem atrodas medmāsa no Latvijas – Sarmīte Cīrule.Jau tuvojas otrā gada beigas kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, tāpēc tagad ir laiks, kad mums, Latvijas skolām, ir jāsadodas rokās un kopā jātiecas uz uzvaru un jāpalīdz Ukrainas aizstāvjiem, kuri pirms kara bijā kāda Ukrainas skolnieka skolotāji, ārsti, tēvi, brāļi vai vectēvi.Iesaistīšanās šajā akcijā ir brīvprātīga un ja ir vēlme to darīt, tad:1.-5. klašu skolēni ziedojumus var nodot klašu audzinātājiem.6. – 9. klašu skolēni ziedojumus var nodot sociālajam pedagogam Zanei Prātiņai. (Pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās). Citā laikā – klašu audzinātājiem.Saziedoto pēc 15. februāra skola nogādās biedrībā “Tavi draugi” un saziedotais, tiks nogādāts uz dienvidu un austrumu fronti Ukrainā. Kopā mēs ticam Ukrainas uzvarai, kopā mēs varam palīdzēt! Saules mūžu Ukrainai un Latvijai! #SKOLASPARUZVARU