Select menu item

Iepazīstam agronoma un lauksaimnieka profesiju

Iepazīstam agronoma un lauksaimnieka profesiju

Saulainā 17. maija dienā, Talsu pamatskolas skolēni devās pārgājienā uz “Agroresursu un ekonomikas institūtu” Dižstendē, lai iepazītos ar lauksaimnieka un agronoma profesiju, gūtu priekšstatu par darba pienākumiem zinātniski pētnieciskajā iestādē un laboratorijā.

Nodarbībā uzzinājām agronoma galvenos darba pienākumus, kādas prasmes, zināšanas un izglītība nepieciešama strādājot šajā profesijā.
Pētniece Solveiga Maļecka informēja, kādi vēl profesiju pārstāvji strādā šajā nozarē, kas ir augu selekcija jeb kā top graudaugu šķirnes un kādas graudaugu šķirnes selekcionētas uzņēmumā. Apskatījām lauksaimniecībā izmantojamo tehniku.

Nodarbības noslēgumā skolēni degustēja veselīgo kailgraudu miežu putru un auzu tēju.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pedagogs, karjeras konsultants: I. Fricberga

IMG_20180517_104314.jpg
IMG_20180517_113825.jpg
IMG_20180517_120202.jpg
IMG_20180517_120707.jpg
IMG_20180517_121800.jpg
IMG_20180517_12025811.jpg