Interešu izglītība

Pulciņa nosaukums Pedagogs Pirmdiena Telpa Otrdiena Telpa Trešdiena Telpa Ceturtdiena Telpa Piektdiena Telpa
1. klašu koris D. Lakšmane 9.00 25;26
2. – 4.kl. ansamblis I. Smildziņa 8.10 28 8.10 28 14.55 28
2.-4. kl. koris D. Lakšmane 8.00 zāle 8.00 20
5.-9.kl. ansamblis D. Bičule 15.30 15 15.30 15
5.-9.kl. koris
„Gaismiņas”
R. Felšs 8.00 zāle 8.00 20 8.00 15 8.00 20
Zēnu koris D. Bičule 8.00 15 8.00 15 8.00 15
1.-2.kl. deju kolektīvs „Žuburiņš” I. Fricberga 8.00 zāle 8.00 zāle
3.-4. kl. deju kolektīvs „Žuburiņš” I. Fricberga 8.00 zāle 8.00 zāle
Rokdarbi 1.-4.kl.
“Čaklās rokas”
S. Fridrihsone 14.55 26
Vizuālās mākslas pulciņš I.Sakniņa 14.55 22
Sporta pulciņš 6.- 9.klase D.Dreimanis 15.00 zāle 15.00 zāle
Skatuves runa V. Kamara 9.50 Bibl.
Dabas vides estētikas pulciņš U. Budžena 14.55 29
Programmēšana N. Varņeckis 15.40 12 15.40 12
Vācu valoda 4.- 8.klase Dz.Zute 14.50 43
Dambrete P.Skorohodovs 10.00 2.st. 10.00 2.st.
Jaunsardze J.Jurkevica 14.10 21