Select menu item

Karjeras konsultants

Individuālajām karjeras konsultācijām pie Līgas Damlices nepieciešams iepriekš pieteikties:
• klātienē karjeras konsultanta darba laikā

  • Pirmdiena 9.00 – 13.00
  • Trešdiena 9.00 – 13.00
  • Piektdiena 9.00 – 13.00
  • Pa e-klases pastu

Karjeras konsultants – speciālists, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un veidošanā, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, tai skaitā, darba meklēšanas prasmes.
Klienti: skolēni, vecāki, skolotāji,
Karjeras konsultanta pamatuzdevumi karjeras izglītības programmas ietvaros:
Informācija
Karjeras konsultants palīdz skolēnam iegūt, izskaidrot un izmantot informāciju, kas ir būtiska viņu personīgās un sociālās, izglītības un karjeras attīstībai.
Konsultēšana
Karjeras konsultants palīdz audzēkņiem apgūt prasmes, kā risināt problēmas, mainīt attieksmi un pieņemt lēmumus, lai risinātu dažādus dzīves jautājumus. Tā var būt personīga konsultēšana, izglītojoša konsultēšana, karjeras konsultēšana vai arī var būt apvienotas visas. To var piedāvāt gan individuāli, gan grupā kā attīstības un mācīšanās procesa sastāvdaļu.
Atbalsts
Karjeras konsultants sniedz atbalstu vecākiem, skolotājiem, skolas vadībai. Atbalsts attiecas uz skolas karjeras izglītības programmas izstrādi, pasākumu plānošanu un īstenošanu.
Novērtēšana
Karjeras konsultants piedalās dažādu testu un citu vērtēšanas instrumentu izvēlē, lai nodrošinātu skolas karjeras izglītības programmas pasākumu attiecīgo mērķu sasniegšanu.
Skolas karjeras izglītības pasākumu koordinēšana
Karjeras konsultants koordinē pasākumus saskaņā ar karjeras izglītības programmas mērķiem (informācijas sniegšana un/vai IKT pieejamības nodrošināšana, karjeras vadības prasmju veidošana.)
Darba izmēģinājumu plānošana un organizēšana
Konsultants iesaistās skolas organizētajos pasākumos darba pieredzes iegūšanai darbavietās vai darba simulācijā saistībā ar karjeras izglītības programmas mērķiem. Šādi pasākumi ietver darba pieredzes gūšanu, ēnu dienas, darbavietu, mācību iestāžu apmeklēšanu.
Nosūtīšana pie speciālista
Karjeras konsultants palīdz skolēniem atrast palīdzību pie citiem atbalsta speciālistiem skolā un/vai ārpus skolas, ja tāda ir nepieciešama, ievērojot vispārpieņemto kārtību vai saskaņā ar skolotāju, vecāku vai skolas vadības ieteikumu.
Profesionālā pilnveide
Karjeras konsultants iet kopsolī ar visām izmaiņām, kas notiek izglītības, nodarbinātības jomā.
Individuālās karjeras izglītības konsultācijās ir iespējams:
• Izzināt savas intereses, vēlmes, prasmes, talantus.
• Sagatavot kvalitatīvu CV un motivācijas vēstuli.
• Izvēlēties personībai piemērotāko profesiju.
• Izvēlēties piemērotāko mācību programmu
• Plānot tālākizglītības ceļu.

Karjeras programma

Tālākizglītība

Pašizpētes testi

Iepazīsties ar profesijām!

Karjeras izglītības pasākumi

Vecākiem par skolēnu karjeras izvēles jautājumiem