Select menu item

Kārtība kādā Talsu pamatskolā uzturas nepiederošas personas

Kārtība kādā Talsu pamatskolā uzturas nepiederošas personas

TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
TALSU PAMATSKOLA
Reģ. Nr. 4112900593
Gaismas ielā 1,Talsos, LV – 3201,tālr. 63291840; e- pasts: talsupamatskola@talsi.lv

Talsos

20.03.2020.
Nr. 10

Kārtība kādā Talsu pamatskolā uzturas nepiederošas personas

Izdoti, pamatojoties uz izsludināto ārkārtas
stāvokli valstī saistībā ar COVID 19 izplatību
un Talsu novada pašvaldība rīkojumu
17.03.2020.Nr. 2 – 1e/22punktu nr.10

1. No 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 14. aprīlim mācības Talsu pamatskolā notiek attālināti.
2. No 2020. gada 20. marta ieeja skolas telpās tiek slēgta, iestāde darbojas attālināti.
3. Nepieciešamības gadījumā griezties pie dežuranta, zvanot uz tālruņa numuru 63291840 vai rakstīt uz skolas e – pastu talsupamatskola@talsi.lv
4. Skolēnu vecāki nepieciešamos mācību materiālus no skolas var saņemt, iepriekš sazinoties ar klases audzinātāju.
5. Kārtība izvietojama apmeklētājiem pieejamā vietā.

Direktore D. Bičule