Select menu item

Kārtība kādā Talsu pamatskolas uzturas nepiederošas personas Covid -19 izplatības laikā