Klašu telpas

11. Biblioteka I. Fricberga
12. Datorklase G. Ruka

N. Varņeckis

13. Mūzikas instrumentu klase A.Balmanis

E. Ķīviča

15. Krievu valodas klase I. Tarasova,

I. Tenberga

20. Mūzikas klase R. Felšs

D. Bičule

21. Latviešu valodas un literatūras klase S. Kavruse  – Vecmane
22. Vizuālās mākslas klase G. Upnere

I. Sakniņa

23. Latviešu valodas un literatūras klase R. Mitlere
24. Angļu valodas klase G. Liepājniece
25. Sākumskolas klase ( 1. a ) M. Bērziņa
26. Sākumskolas klase ( 1. b ) S. Fridrihsone
27. Mūzikas instrumentu  klase I.Muceniece
28. Sākumskolas klase ( 4.a ) I.Smildziņa
29. Sākumskolas klase ( 4.b ) U. Budžena
30. Sākumskolas klase ( 2. ) D. Sidra
31. Pagarinātās dienas grupas klase I.Boguševa
32. Sākumskolas klase ( 3. ) R. Stauģe
33. Ķīmijas un dabaszinību klase S. Leja

M. Simsone

34. Laboratorija
35. Matemātikas un fizikas klase D. Āle
40. Sociālā pedagoga kabinets L. Šēniņa
41. Vēstures un sociālo zinību klase S. Fridrihsone

I. Boguševa

42. Angļu valodas klase L.Lipska –  Meijere
43. Logopēdijas un vācu valodas klase Dz. Zute

G. Zalviņa

44. Psihologa kabinets, klavieru klase G. Pauliņa

S. Aboļeviča

45. Skolas vēsture M. Garsele
Mājturība un tehnoloģijas P. Rubenis