Select menu item

Klašu telpas

11.

Biblioteka

I. Fricberga

12.

Datorklase

G. Ruka

N. Varņeckis

13.

Mūzikas instrumentu klase

A. Balmanis

15.

Sākumskolas klase

U. Budžena

20.

Mūzikas klase

I. Pirvica

L. Mikule

21.

Matemātikas klase

G. Dzene

22.

Latviešu valodas un literatūras klase, krievu valodas klase

D. E. Kamparzāle

Ž. Treimane

23.

Latviešu valodas un literatūras klase

R. Mitlere

24.

Angļu valodas klase

G. Liepājniece

25.

Sākumskolas klase

M. Bērziņa

26.

Sākumskolas klase

S. Fridrihsone

27.

Mūzikas instrumentu klase

I. Vaice

28.

Sākumskolas klase

I. Smildziņa

29.

Sākumskolas klase

B. Ieviņa

30.

Sākumskolas klase

D. Sidra

31.

Sākumskolas klase

L. Damlice

32.

Sākumskolas klase

R. Stauģe

33.

Ķīmijas un dabaszinību klase

S. Leja

M. Simsone

35.

Matemātikas un fizikas klase

D. Āle

40.

Sociālā pedagoga kabinets

L. Bite

41.

Vēstures un sociālo zinību klase

S. Feldmane

I. Boguševa

42.

Angļu valodas klase

L.Lipska – Meijere

43.

Logopēdijas un vācu valodas klase

Dz. Zute

G. Zalviņa

44.

Psihologa kabinets, klavieru klase

G. Pauliņa

S. Aboļeviča

45.

Mūzikas instrumentu klase

I. Stepanova