Select menu item

Kontakti

Skolas administrācija

Dina Bičule

Skolas direktore
Tālrunis: 26129249
E-pasts: dina.bicule@talsi.lv

Gunita Ruka

Lietvede
Tālrunis: 29266286
E-pasts: talsupamatskola@talsi.lv

Laura Ralle

Skolas medmāsa
Tālrunis: 28272274
E-pasts: laura.ralle@inbox.lv

Helga Medne

Dežurante
Tālrunis: 29496069

Viesturs Meijers

Skolas saimnieks
Tālrunis: 29490844
E-pasts: viesturs.meijers@inbox.lv

Norēķinu rekvizīti

Maksātājs
TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas numurs 90009113532
adrese – Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201
banka: a/s SEB banka
kods: UNLALV2X
konts: LV49UNLA0028700130033

Pakalpojuma/preču saņēmējs
TALSU PAMATSKOLA
Gaismas iela 1, Talsi, LV – 3201

E-adrese

Ērtai saziņai ar skolu