Select menu item

Kurzemes novadu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”

Kurzemes novadu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”

8. martā, Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā notika Kurzemes novadu vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”, Talsu pamatskolas 5.-7.klašu meiteņu ansamblis ieguva 1.pakāpes diplomu.🌷