Select menu item

Liecību izsniegšanas kārtība 2020. gada 1. semestrī.

Liecību izsniegšanas kārtība 2020. gada 1. semestrī.

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus, mainās arī ierastā liecību izsniegšanas kārtība mācību semestra noslēgumā:

1.-3. klašu skolēniem liecības izsniedz individuāli, klātienē, pēc iepriekš apstiprināta grafika

4.-9. klašu skolēniem liecības izsniedz attālināti (izsūtot liecības skolvadības sistēmā e klase).

Klātienē drukātā veidā liecības izsniedz pēc skolēna vecāka pieprasījuma.

Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule

1.jpg
2.jpg