Logopēde

Skolas logopēde Gita Zalviņa
Valodas apgūšana ir sarežģīts, katram cilvēkam individuāls process.

Logopēda pamatuzdevumi:
sniegt atbalstu adaptācijas procesā;
veikt izglītojamo runas, rakstu valodas un lasīšanas iemaņu frontālo diagnostiku;
veikt regulāru darbu ar izglītojamiem, kuriem ir runas vai rakstu valodas traucējumi.

Logopēdijas nodarbībās neapšaubāmi jābūt saiknei ar dzimtās valodas programmu, tomēr uzsvars liekams uz korekcijas un attīstošā darba specifiku. Šodienas skatījumā nav noliedzams fakts, ka pieaug bērnu skaits ar runas traucējumiem un viņu problēma kļūst “ietērpt savu pasauli vārdos”.

Lai mūsu skolas skolotāju saimei veicas radošajā, skolēniem tik nepieciešamajā darbā!