Select menu item

Logopēde

Skolas logopēde Gita Zalviņa

Jautājumi un konsultācijas rakstot e-klasē. Ja vecākiem ir nepieciešama individuāla tikšanās, iespējams vienoties pa telefonu. Tel. nr. 29214066


Logopēds ir koriģējošais pedagogs, valodas terapeits, kurš veic:

 • runas un valodas traucējumu diagnostiku,
 • runas un valodas traucējumu novēršanu,
 • runas un valodas profilaksi.

Vispārizglītojošās skolās logopēds strādā ar bērniem, kuriem ir rakstu runas traucējumi- grūtības apgūt lasītprasmi un rakstītprasmi.

Ja bērniem pirmsskolas vecumā valodas un runas aizkavēšanās pazīmes vai traucējumi paliek bez ievērības, tad var parādīties rakstu valodas traucējumi skolā.

Skolas gaitas uzsākot svarīgi, lai bērns spētu:

 • precīzi izrunāt visas skaņas,
 • precīzi saklausīt skaņas vārdos, noteikt to secību vārdos, veidot vārdus no skaņām,
 • izprast un pareizi lietot valodas gramatiskās formas, veidot gramatiski pareizus teikumus,
 • izprast vārdu, vārdu savienojumu un teikumu nozīmi.

Lasīšanas traucējumi izpaužas:

 • aizkavēta lasītprasmes apguve,
 • grūti nosaukt, atcerēties un iegaumēt burtus,
 • grūti saliedēt burtus zilbēs un vārdos,
 • nepareizi izlasa atsevišķus burtus, zilbes, vārdus,
 • iesprauž liekus burtus, samaina vietā burtus un zilbes,
 • nepazīstamus vārdus mēģina uzminēt,
 • lasa ļoti lēni un skaļi lasot, ātrums samazinās,
 • laikus nesaskata teikuma beigas,
 • vāja izpratne par lasīto,
 • izvairās no lasīšanas.

Rakstīšanas traucējumi izpaužas:

 • slikta pareizrakstība- rakstu darbos daudz dažāda rakstura kļūdas, kļūdas noturīgas:
 • neatceras burtu rakstību,
 • jauc balsīgos/nebalsīgos līdzskaņus un īsos/garos patskaņus, divskaņus,
 • izlaiž un samaina burtus, zilbes.
 • lēni raksta,
 • diktātos teikumi nav pabeigti,
 • neliek pieturzīmes,
 • teikumos pirmos vārdus raksta ar mazo burtu,
 • nespēj precīzi norakstīt,

Divvalodības gadījumā skolēnam logopēda palīdzība nepieciešama tajā gadījumā, ja specifiskie traucējumi izpaužas abās valodās. Valodas nezināšana nav logopēdiska rakstura traucējums.