Mācību gada laiki

2020./2021.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiki

Mācību gads sākas 2020 .gada 1.septembrī.

1.–8.klases izglītojamajiem mācību gads beidzas 2021. gada 31. maijā.

9.klases izglītojamajiem mācības beidzas 2021. gada 14. maijā, bet mācību gads beidzas 2021. gada 11. jūnijā.

9.klases izglītojamajiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudes darbiem, mācību gads beidzas 2021.gada 31.maijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

pirmais semestris ilgst:  no 2020. gada 1.septembra līdz 2020.gada 18.decembrim;

otrais semestris ilgst: 1.–8. klases izglītojamiem no 2021.gada 4. janvāra līdz 2021.gada 31. maijam;

  1. klases izglītojamajiem – no 2021.gada 4. janvāra līdz 2021.gada 11. jūnijam;

Mācību gadā izglītojamajiem ir šādas brīvdienas:

rudens brīvdienas – no 2020. gada 19.oktobra līdz 2020. gada 23. oktobrim;

ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21.decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;

pavasara brīvdienas – no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 19. martam;

vasaras brīvdienas – 1.-8.klases izglītojamiem no 2021.gada 1.jūnija līdz 2021.gada 31. augustam.

 

Izglītības iestāde patstāvīgi pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1.klases izglītojamajiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

 

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.–8.klases izglītojamajiem.

 

Sagatavots pēc MK noteikumiem Nr.28 no 14.01.2020.

PALIELINĀT TEKSTU
KRĀSU KONTRASTS