Select menu item

Medmāsa

Talsu pamatskolas medicīnas māsa

Talsu pamatskolas medicīnas māsa Laura RALLE
Tel. 28272274; e-pasts: laura.ralle@inbox.lv

Darba laiks:
• Vandzenes skola:
Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena – 9:00 – 14:40
Piektdiena 9:00 – 13:00
• Talsu skolas:
Ceturtdiena – 9:00 – 12:00

• tikšanās ar vecākiem ārpus pieejamā darba laika – iepriekš sazvanoties pa tel.28272274;
• atvērtajās durvju dienās no 8.30 – 19.00.

Skolas medicīnas māsa:
• veic individuālas pārrunas ar skolēniem, vecākiem, skolotājiem, darbiniekiem;
• sniedz pirmo palīdzību traumu un akūtu saslimšanu gadījumos skolēniem un skolas personālam;
• sadarbojas ar ģimenes ārstiem, sniedz palīdzību hroniskiem pacientiem, ja to nozīmējis ārsts;
• pārbauda pedikulozi (utainību), kašķi pēc katra brīvlaika; • informē skolotājus par skolēnu veselību, kas saistīts ar mācību procesu (dzirdes, redzes, stājas problēmām);
• nodrošina medicīnisko aprūpi sporta, ārpusklases un ārpusskolas pasākumos; • kontrolē skolas ēdiena kvalitāti un higiēnas prasību ievērošanu;
• sadarbojas ar klašu audzinātājām un sociālo zinību skolotājām – pārrunas stundās par:
-atkarību (datoratkarība, alkohols, smēķēšana, enerģijas dzērieni, saldinātie dzērieni, TV u.c.);
-higiēnas ievērošanu (personīgo, intīmo);
-pusaudžu attīstību, to iezīmēm, kas raksturīgas attiecīgā posmā;
-pirmās palīdzības sniegšanu dažādās dzīves situācijās;
-pareiza uztura lietošanu, ēšanas režīmu;
-zobu kopšanu;
-atpūtas – miega – mācību laika pareiza sabalansēšana, dienasrežīms;
-par profilaktiskajām potēm attiecīgā vecuma posmā (7g.vec., 12g.vec.- meitenēm, 14g.vec.);
-STS (seksuāli transmisīvajām slimībām) 8. – 9.klases skolēniem.