Select menu item

Noderīgi

Skolotājiem.
VIDEO MATERIĀLI:
http://www.lm.gov.lv/text/1213
CSDD velo drošības filma RULLĒ DROŠI:
http://www.youtube.com/watch?v=xcgtFOZD3Zs
CSDD satiksmes drošības filma skolēniem: LIELI CEĻI, MAZI CEĻI – DROŠI CEĻI:
http://www.youtube.com/watch?v=Tm9OEWs_WkQ&feature=relmfu
BĪSTAMĀ PELDVIETA:
http://www.youtube.com/watch?v=sDvh5N1KTv4&feature=related
UGUNSGRĒKS:
http://www.youtube.com/watch?v=BTOIBZPpexM&feature=relmfu
ZIEMASSVĒTKU SALŪTS:
http://www.youtube.com/watch?v=QlUWhuXbEag&
PAVASARA ĶIBELES:
http://www.youtube.com/watch?v=oX7wi0n5A54&feature=relmfu
LAI DZĪVO BĒRNI!:
http://www.youtube.com/watch?v=P11Zwp5qKb8&feature=related
KONFLIKTU RISINĀŠANA:
http://www.youtube.com/watch?v=DNg1Y48Wi50
JOKA PĒC /attiecības skolā/:
http://www.youtube.com/watch?v=ObzOJXmDgzc
SKOLA_3 /attiecības skolā/:
http://www.youtube.com/watch?v=dq8Gi9KdgRU
SKOLA_5/attiecības skolā/:
http://www.youtube.com/watch?v=UYkPiYHSbzM

VARDARBĪBA. MOBINGS
Filma “Joka pēc” ( 0:10:41)viss tikai joka pēc..  pēc valsts policijas lūguma uzņemta īsfilma par dzīvi skolā.
http://www.youtube.com/watch?v=ObzOJXmDgzc

Mājas lapa, kurā sākumskolas skolēniem spēles, video par mobinga, drošības jautājumiem. Dažāda informācija arī vecākiem un pedagogiem.
http://www.dzimba.lv/

filma “Katrīna” (22:18)
https://www.youtube.com/watch?v=lTGqR50Pfv0

filma “Roberts “ (23:03)
https://www.youtube.com/watch?v=OvbNOHJ-7hI

Dokumentālās filma “Bars” 1. daļa (19:23)
https://www.youtube.com/watch?v=jil5yk-WKC8

Dokumentālās filmas “Bars” 2. daļa (8:50)
https://www.youtube.com/watch?v=lU5hmaXhfmY

VESELĪBA
Mācību filma: kontracepcija (0:18:29) – meitenēm
http://www.youtube.com/watch?v=kPvOb63WVzg

Par Janča punci un tīrām rokām  (4:24) Roku mazgāšanas nozīme un nepieciešamība,  pareizas roku mazgāšanas tehnikas apgūšanu un pielietošana
https://www.youtube.com/watch?v=vDlFPEoCnRo

Multfilma “Man ir tīri zobi” (3:03)
https://www.youtube.com/watch?v=M2e9BOd5Auw

DROŠĪBA
Mācību spēle „Īsi stāsti drošai dienai” (1.-9.kl.)
http://jauniesuspele.outloud.lv/

Tiešsaistes materiāls “Vesels un drošs – ikdiena tev apkārt”
VISC ir izstrādājis jaunu interaktīvu materiālu – 10 tiešsaistes atvērumus jeb spēles, kas paredzēti 4 līdz 11 gadus veciem bērniem izpratnes veicināšanai par veselībai un drošībai atbildīgu rīcību ikdienas situācijās.Darba lapas
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross_darba_lapas/index.html

Spēle (1.-5.kl.) “Vesels un drošs”
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vesels_un_dross/index.htm

Latvenergo mājas lapa
http://www.latvenergo.lv/lat/korporativa_sociala_atbildiba/bernu_un_skolenu_elektrodrosiba/lai_dzivo_berni

Filmas “Lai dzīvo bērni!” visas 7 daļas
Datorspēles par elektrību
Muzikālās pasakas
Grāmata ”Zini elektrību!”
Muzikālais klips “Elektrība ir īsta!”
www.zibo.lv

CSDD velo drošības filma “Rullē droši!” (0:27:04)
http://www.youtube.com/watch?v=xcgtFOZD3Zs

Bīstamā Robeža: 1.daļa “Pavasara Ķibeles” (0:15:12)
Filmas bērniem par ugunsdrošības un vispārējās drošības jautājumiem
http://www.youtube.com/watch?v=oX7wi0n5A54

Bīstamā robeža: 2.daļa “Pamestā peldvieta” (0:14:12)
http://www.youtube.com/watch?v=sDvh5N1KTv4

Bīstamā robeža: 3.daļa “Ugunsgrēks”(0:14:43)
http://www.youtube.com/watch?v=BTOIBZPpexM

Bīstamā robeža: 4.daļa “Ziemassvētku salūts” (0:19:43)
http://www.youtube.com/watch?v=QlUWhuXbEag

Grāmata “Gāzēna stāsts par dabasgāzi”
http://www.lg.lv/uploads/filedir/File/Informativie_materiali/Gazena_stasts_par_dabasgazi.pdf

Mācību filmiņa „Lieli ceļi, mazi ceļi, droši ceļi” sākumskolai (0:10:30)   (arī grāmata 1.-2.kl.)
http://www.csdd.lv/lat/noderiga_informacija/sabiedriskas_aktivitates__bernu_un_jauniesu_projekti__socialas_kampanas/berniem_un_jauniesiem/veloexperts/macibu_filmina

Filmas, mācību materiāli par veselību, drošību 1.-4.kl. (17 filmas)
www.napafilm.net

ATKARĪBAS
“Piekritu – Iekritu” – animācijas filma par atkarībām. Filmā attēlotas pusaudžu dzīves aktualitātes un riski, kas var novest pie atkarību izraisošu vielu lietošanas, kā arī atspoguļota saikne ar narkotiku lietošanas sekām – inficēšanās ar HIV un narkotiku pārdozēšanu.1. daļa (0:09:22)
http://www.youtube.com/watch?v=_Yr2WbaRFRs

2.daļa (0:09:32)
http://www.youtube.com/watch?v=7eyoYWBJtR0

UZVEDĪBA
Multfilma “Si Si Dra” (0:09:20)
http://www.youtube.com/watch?v=LnwmtRyhufs

DROŠĪBA INTERNETĀ. DATORATKARĪBA
Pagrieziens – īsfilma ( 0:13:42) 1.-6.kl. skolēniem
Stāsts ir par gudro Santu, kas pēc kārtējā desmitnieka saņemšanas uzķeras uz nesekmīgās Amandas āķa un krīt datorspēļu vilinājumā. Vai Santa būs spēcīgāka par atkarību un atgūs draudzenes, vai uzvarēs dators?
http://www.youtube.com/watch?v=16Ki_ft6yys

filma “ Apsmiekls“ – Bērnu un jauniešu drošība internetā (3:47)
https://www.youtube.com/watch?v=2QemSd6HFPk

filma “Zagšana” –   videofilma par draudiem internetā  (4:53)
https://www.youtube.com/watch?v=WXl1zst9mGE

Īsfilmas par drošu uzvedību internetā – 1. daļa (2:30)
https://www.youtube.com/watch?v=h8JPFs6aJWo

VIDE
Latvijas zaļās jostas mājas lapa, kurā dažādi materiāli, filmiņas par vides izglītību dažādiem vecumiem:
–       Bērnu grāmata , darba burtnīca “Draudzēsimies” 1.- 4. klašu skolēniem.
(Grāmata „Draudzēsimies” ir veidota izmantojot bērniem uztveramus tēlus – Ezīti un zēnu – kuri saprotamā un interesantā valodā skaidro cilvēka un dabas mijiedarbību, iemeslus, kāpēc atkritumi ir jāšķiro un kā tas ir jādara, tādējādi veidojot sabiedrības jaunākajiem pārstāvjiem vides apziņu un audzinot tos kļūt par saudzīgiem dabas apsaimniekotājiem.)
–       “Trakas lietas…par vidi”
(Izglītojoši informatīvās kampaņas „Trakas lietas…” ietvaros ir izveidoti pieci plakāti par dažādām vides aizsardzības tēmām. Papildus katram no plakātiem esam izveidojuši brošūras, kas ir lielisks palīgs skolotājiem, lai runātu ar bērniem par šīm tēmām. Brošūrās ir apkopota aktuālā informācija par konkrēto vides problēmu un iespējamiem risinājumiem; iekļautas faktu lapas, kuras var izmantot arī kā izdales materiālus skolēniem, kā arī aprakstītas dažas idejas un uzdevumi, ar kuru palīdzību bērni un jaunieši spētu dziļāk izprast ar vides problēmas un to risināšanas iespējas.)
–       Mācību grāmata „Cilvēks – Atkritumi – Vide”
(Ilgtspējīga attīstība , Ekoloģiskā pēda, ” Siltumnīcas efekts”, Atkritumi, Atkritumu iedalījums, Speciālie atkritumi, Bīstamie atkritumi, Inertie atkritumi, Iepakojums, Situācija Latvijā, Atkritumu apsaimniekošana, Speciālie konteineri, Atkritumu daudzuma samazināšana, Papīrs, Stikls, Metāls, Plastmasa, Kompostēšana, Sadedzināšana, Skaidu granulas, NOP, Atkritumu apglabāšana, Līdzdalība.)
–       Filmiņa “Dāvana” (6 min)
(Multiplikācijas filma „Dāvana” ir domāta pašiem mazākajiem. Tā vienkārši, bez valodas palīdzības, parāda, ka ikviens no mums var rūpēties par apkārtējo vidi un kopīgi ar filmiņas galveno varoni Ezīti iemācīties, ka konfekšpapīriņu labāk izmest tam paredzētā vietā, nevis kur pagadās.)
–       Filmiņa “Saruna” (3 min)
(Multiplikācijas filmā „Saruna” galvenie varoņi Ezīši noskaidro, ka liela daļa atkritumu ir otrreiz izmantojami, ka tos šķirojot un otrreiz pārstrādājot mēs taupām dabas resursus. Filmiņā, bērniem viegli uztveramā un interesantā veidā, ir izskaidrots kā iepakojums iegūst „otro dzīvi”.)
–       Filma “Bateriju ceļš”
(Filmā „Bateriju ceļš” 15 minūtēs tiek sniegts ieskats bateriju dzīves ciklā, skaidrota bateriju uzbūve un kaitīgā ietekme uz vidi, izskaidrots, ko darīt ar izlietotām baterijām, un sniegti noderīgi ieteikumi vides pasargāšanai no potenciāliem izlietoto bateriju piesārņojuma draudiem.)
–       Filma “Elektroiekārtu ceļš” (0:12:39)
(Izglītojoša īsfilma „Elektroiekārtu ceļš” ir izzinošs materiāls par elektrisko un elektronisko iekārtu pārstrādes ciklu, kas raisa pārdomas un uzskatāmi demonstrē ieguvumus no atbildīgas elektroiekārtu atkritumu apsaimniekošanas. Filmas autori aicina ikvienu iedzīvotāju uz videi draudzīgu rīcību un mudina pārliecināties, ka viņu nolietotās elektroiekārtas tiek nogādātas otrreizējai pārstrādei, nekaitējot videi un taupot resursus.
Īsfilmas galvenā mērķauditorija ir  pamatskolu audzēkņi. „Elektroiekārtu ceļš” ir izstrādāta gan patstāvīgai elektroierīču pārstrādes procesa un nozīmes izpratnei, gan kā lielisks palīglīdzeklis vides priekšmetu apguvei skolēniem. Materiāls ir papildināts ar uzdevumiem, kas atvieglo tā pielietojumu vides izziņas nodarbībās.)
http://www.lzj.lv/lat/vides_izglitibas_materiali/

Bērnu tiesību aizsardzības mājas lapa, kurā arī metodiskie materiāli:
http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/

Palīgs pedagogiem
–     Pozitīvas disciplinēšanas metodes
–     Par bērniem drošāku internetu
–     Metodiskie ieteikumi darbā ar bērniem

http://www.bti.gov.lv/lat/draudziga_skola/
klases audzinātāju stundu paraugi u.c.

http://www.bti.gov.lv/lat/informativie_materiali/videoklipi/
videoklipi par drošību internetā, uzticības tālruni

Metodiskais materiāls „VĒRTĪBIZGLĪTĪBA” skolotājiem
http://www.visc.gov.lv/vispizglitiba/saturs/dokumenti/metmat/vertibizglitiba/Metodiskais_materials/Metodiskais_materials_Vertibizglitiba_04032014.pdf

8 stāsti par eiro (1.-12.kl.) Animācijas filmas ( 3-4 min):

1.stāsts “Eiro naudaszīmes”
http://www.youtube.com/watch?v=6zc816B2YcA&;

2.stāsts “Eiro monētu daudzveidība”
http://www.youtube.com/watch?v=vB6257-wy6Y&

3.stāsts “Norēķini ar eiro”
http://www.youtube.com/watch?v=j11P8n0U_tw&

4.stāsts “Eiro funkcijas”
http://www.youtube.com/watch?v=m0q1Td6Ca9Y&

5.stāsts “Eiro drošības pazīmes”
http://www.youtube.com/watch?v=WelGig_TAGA&

6.stāsts “Droša iepirkšanās internetā ar eiro”
http://www.youtube.com/watch?v=WIF_N0MwYvc&

7.stāsts “Eiro uzņēmējdarbībā”
http://www.youtube.com/watch?v=v5oIUUtRuL0&

8.stāsts “Ekonomikas un monetārā savienība”
http://www.youtube.com/watch?v=8Ru5UgDfBjw&

VECĀKIEM
Multfilma – Kā uzaudzināt bērnu bez pēriena? (0:03:58)- sākumskolas vecākiem, CentrsDardedze
http://www.youtube.com/watch?v=8CJwpGLfPz8