Select menu item

Nometne

Nometne – dalībnieka aptauja
Nometne – darbošanās kartība

Nometne “Krāsainās dienas”
Vieta – Talsu pamatskola
Datums no 17.08. 2022. līdz 19.08.2022.
Laiks no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.00
Dalībnieki – Talsu pamatskolas 1.-3. klašu skolēni
Dalības maksa 19,50 eur
Dokumenti ārsta – zīme, ka dalībnieks var piedalīties nometnē.
Pieteikšanās uz nometni līdz 01.08. 2022. Talsu pamatskolā jūnijā no plkst.9.00 līdz plkst. 15.00 un jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 (jāslēdz līgums par nometni), tel. 26129249.
Nometnes mērķis: Nometne Talsu pamatskolā būs1., 2., 3. klašu Talsu pamatskolas skolēniem. Jaunajiem pirmklasniekiem dienas nometne būs labs palīgs, kā iejusties skolā, iepazīt skolu, skolas apkārni, savus klasesbiedrus, skolasbiedrus, skolotājus. Otrās un trešās klases skolēniem nostiprinās sadarbības prasmes. Visiem dalībniekiem nometne būs laba motivācija, kā labi uzsākt jauno mācību gadu. Sporta nodarbībās – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību, kas būs nepieciešamas mācību procesā. Radošajās nodarbībās – nodarbinās bērnu pirkstiņus, tas nodrošinās roku smalkās motorikas attīstību un palīdzēs skolā ”nepazaudēt” burtus. Dabaszinību izzināšanās nodarbībās – nostiprinās vērtību – daba. Nodrošinās pozitīvu attieksmi pret mācībām, vēlmi iegūt jaunus draugus, vēlmi mācīties un iegūt kaut ko jaunu, vajadzību pēc jauniem iespaidiem un vides maiņu.

ZIŅAS PAR NOMETNI
Diena, datums 17. augusts Laiks Aktivitāte
Trešdiena 8.30
Pulcēšanās.

8.40 Rīta vingrošana – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību.
9.00-9.20 Brokastis – veidosies ieradums ēst brokastis, uzvedība pie galda, veselīgs uzturs.

9.30 – 10.00
Dabaszinību nodarbība “ Kukaiņu daudzveidība un to nozīme dabā” – bērni pēta kukaiņus, meklē no informācijas avotiem to nosaukumus, nozīmi dabā.
10.00 -10.20 Sporta aktivitāte – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību.
10.30 – 11.00 Radošā nodarbība “Krāsainie kukaiņi” – bērni no plastilīna, PET veido kukaiņus. Atceras iepriekšējo nodarbību, kādas krāsas, kādas ir raksturīgās pazīmes. Skolotāja atgādina par darba tikumu, darbam jābūt rūpīgam, darbavietai sakārtotai.

11.00 -11.20 Sporta aktivitāte – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību.

11.30 – 12.00
Nodarbība ”Cik kukaiņu?” – matemātikas nodarbība, kur skolēni rēķinot interesantu uzdevumus, attīsta domāšanas prasmes.
12.00 – 12.40
Pusdienas – nostiprinās prasmi, kā uzvesties pie galda, veselīgs uzturs.
12.40- 12.20 Radošā nodarbība “Krāsainie kukaiņi”- zīmē, krāso, aplicē kukaiņus. Vingrina sīko pirkstu motoriku. Atgādina par darbavietas kārtību.

12.20 – 13.20 Talka – izzinošais pārgājiens apkārt Vilkmuižas ezeram. Ejot pārgājienā, pa ceļam salasa citu nomestos papīrus, tukšās PET pudeles, dzērienu bundžiņas un atrod informāciju vai jautājumu, uz kuru jāmēģina atbildēt.
13.30 – 14.00
Nodarbība “Zaļā lasīšana”. Lasa no žurnāla “Juniors” rakstiņus un pastāsta citiem, ko ir izlasījis. Nostiprinās lasītprasmi, klausīšanās prasmi, cienīs citus dalībnieku.
14.00- 14.30 Sporta aktivitāte – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību.

14.30 Launags – nostiprinās prasmi, kā uzvesties pie galda, veselīgs uzturs.

15.00 Došanās mājās
Ceturtdiena 18.augusts 8.30
Pulcēšanās

8.40 Rīta vingrošana – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību.
9.00-9.20 Brokastis – veidosies ieradums ēst brokastis, uzvedība pie galda, veselīgs uzturs.

9.30 Ekskursija uz Kandavu.
Dodas uz Kandavas vecpilsētu, uz stadionu, šķēršļu trasi, peldbaseinu. Dalībnieki uzzina Kandavas pilsētas vēsturi, nostiprina veiklību un koordināciju šķēršļu trasē, labos laika apstākļos peldas baseinā.
13.00 – 13.30 Pusdienas – nostiprinās prasmi, kā uzvesties pie galda, veselīgs uzturs.-
13.30 -14.00 Radošā nodarbība – “Mani iespaidi no ekskursijas”. Bērni zīmē, aplicē, veido iespaidus, ko ieguvuši piedaloties ekskursijā. Skolotāji pārrunā ar bērniem par ekskursiju.
14.00 – 14.30 Sporta aktivitāte – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību.

14.30 Launags – nostiprinās prasmi, ka uzvesties pie galda, veselīgs uzturs.

15.00 Dodas mājās

Piektdiena 19.augusts 8.30
Pulcēšanās

8.40 Rīta vingrošana – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību.
9.00-9.20 Brokastis – veidosies ieradums ēst brokastis, uzvedība pie galda, veselīgs uzturs.

9.30 – 10.00
Radošā nodarbība “Mans stundu saraksts”, veido stundu sarakstu, kas noderēs mācību procesā.
10.00 -10.20 Sporta aktivitāte – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību.
10.30 – 11.00 Radošā nodarbība “Mans stundu saraksts”, veido stundu sarakstu, kas noderēs mācību procesā.

11.00 -11.20 Sporta un vides izglītības aktivitāte “Atrodi dzīvnieku!” – vides izzinoša spēle skolas dārzā.

11.30 – 12.00
Muzikālā nodarbība – “Mana dziesmu vācelīte”. Dalībnieki iemācās jaunu dziesmu, izdzied jau zināmās dziesmas. Attīsta muzicēšanas prasmi, sadarbības prasmi. Ciena skolotāju un nometnes dalībniekus.
12.00 – 12.40
Pusdienas – nostiprinās prasmi, kā uzvesties pie galda, veselīgs uzturs.

12.40 -12.20 Muzikālā nodarbība “Mana dziesmu vācelīte”. Dalībnieki iemācās jaunu dziesmu, izdzied jau zināmās dziesmas. Attīsta muzicēšanas prasmi, sadarbības prasmi. Ciena skolotāju un nometnes dalībniekus.

12.30 – 14.00 Sporta nodarbība – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību.

14.00 -15.00 Nometnes noslēgums, pikniks skolas dārzā. Spēlē dažādas skolas dārzā, pārrunās ar skolēniem, kas patika nometnē, ko ieguva nometnē? Veido skolas dārzā darbu izstādi (labos laika apstākļos), lietus laikā pasākums un izstāde būs skolas telpās. Ciena citu skolēnu darbus. Prot pateikt labus vārdus par darbiem nometnes izstādē.
15.00 Dodas mājās