Select menu item

Nometne “Krāsainās dienas”

Nometne “Krāsainās dienas”

Nometne “Krāsainās dienas”
Vieta – Talsu pamatskola
Datums no 17.08. 2022. līdz 19.08.2022.
Laiks no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.00
Dalībnieki – Talsu pamatskolas 1.-3. klašu skolēni
Dalības maksa 19,50 eur
Dokumenti ārsta – zīme, ka dalībnieks var piedalīties nometnē.
Pieteikšanās uz nometni līdz 01.08. 2022. Talsu pamatskolā jūnijā no plkst.9.00 līdz plkst. 15.00 un jūlijā no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00 (jāslēdz līgums par nometni), tel. 26129249.
Nometnes mērķis: Nometne Talsu pamatskolā būs1., 2., 3. klašu Talsu pamatskolas skolēniem. Jaunajiem pirmklasniekiem dienas nometne būs labs palīgs, kā iejusties skolā, iepazīt skolu, skolas apkārni, savus klasesbiedrus, skolasbiedrus, skolotājus. Otrās un trešās klases skolēniem nostiprinās sadarbības prasmes. Visiem dalībniekiem nometne būs laba motivācija, kā labi uzsākt jauno mācību gadu. Sporta nodarbībās – attīstīs bērnu izveicīgumu, kustību koordināciju, spēku un izturību, kas būs nepieciešamas mācību procesā. Radošajās nodarbībās – nodarbinās bērnu pirkstiņus, tas nodrošinās roku smalkās motorikas attīstību un palīdzēs skolā ”nepazaudēt” burtus. Dabaszinību izzināšanās nodarbībās – nostiprinās vērtību – daba. Nodrošinās pozitīvu attieksmi pret mācībām, vēlmi .

Nometne – darbošanās kartība
Nometne_dalībnieka aptauja