Select menu item

Pasākums 7., 8., 9. klašu skolēniem “Mans lēmums- veiksmīga karjera!”

Pasākums 7., 8., 9. klašu skolēniem “Mans lēmums- veiksmīga karjera!”

11. februārī Talsu pamatskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums 7., 8.,9. klašu skolēniem “Mans lēmums- veiksmīga karjera!”
Pasākuma mērķis bija izglītojamiem iepazīt nākotnes karjeras izvēles faktorus un pilnveidot karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes. Nodarbības vadīja karjeras konsultante, grupu trenere Agita Šmitiņa. Skolēni diskutēja par profesiju pasaules daudzveidību mūsdienās un atbalsta lomu karjeras izvēlē. Spēles un vingrinājumu veidā apzināja savus talantus, spējas un mērķus saistībā ar nākotnes karjeru, kā arī iepazinās ar profesionālās piemērotības pazīmēm noteiktām profesiju grupām. Jaunieši aktīvi strādāja komandā, mācījās komunicēt, analizēt pieņemtos lēmumus un izdarīt secinājumus.

safe_image.jpg
safe_image-1.jpg
safe_image-2.jpg
safe_image-3.jpg
safe_image-4.jpg
safe_image-5.jpg
safe_image-6.jpg