Select menu item

Pedagogi

 

Iknedēļas vadības sanāksme – piektdienās 9:00

Iknedēļas skolotāju sanāksme – otrdienās 8.15  

Skolas metodiskā diena – ceturtdienās no plkst. 15:30 – 17:00

Atbalsta personāla sanāksme 1x mēnesī  – otrdienās 15:00

Talsu pamatskolas pedagogi 2021./2022. mācību gadā

Skolā strādā 42 pedagoģiskie darbinieki


Individuālai saziņai ar skolotājiem aicinām vecākus izmantot “e-klases” pastu.

 

Pedagogi:

Dina Bičule  Direktore, Mūzika, koris, ansamblis, 7.a klases audzinātāja
Sanita Leja  Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs), Ķīmija, Mamadaba projekta vadītāja, MJ vadītāja, mentors, 6.a klases audzinātāja

Inguna Fricberga 
Direktora vietniece izglītības jomā (ārpusklases darbs),  pedagogs karjeras konsultants, bibliotekāre, tautisko deju kolektīvu vadītāja
Dace Sidra  Sākumskola, skolotāja palīgs, pagarinātā grupa, 4. klases audzinātāja
Ruta Stauģe  Sākumskolas, skolotāja palīgs, pagarinātā grupa, 1.b klases audzinātāja
Una Budžena  Sākumskola, logopēds, 2.b klases audzinātāja

Sandra Fridrihsone 
Sākumskola skolotāja, pagarinātā grupa, 3.b klases audzinātāja, rokdarbu pulciņa vadītāja ”Čaklās rokas”
Madara Bērziņa  Sākumskola, Teātra māksla, Angļu valoda, pagarinātā grupa, MJ vadītāja, projektu koordinatore, 3.a klases audzinātāja
Inga Smildziņa  Sākumskola, Mūzika, ansamblis, pagarinātā grupa, 2.a klases audzinātāja
Aivars Lakstīgala  Sports, Sports un veselība, sporta spēļu organizators, jaunais ceļu satiksmes dalībnieku skolotājs, MJ vadītājs
Dāvis Dreimanis Sports, sporta spēļu organizators, sporta pulciņa pedagogs

Ineta Boguševa 
Sociālās zinības, pagarinātās dienas grupa, skolotāja palīgs
Rudīt Mitlere  Latviešu valoda, Literatūra, publicists, 9. klases audzinātāja
Līga Damlice Latviešu valoda, Literatūra
Inga Jefremova Matemātika, noformētājs, 5. klases audzinātāja

Daiga Āle 
Matemātika, Fizika, Inženierzinības, 6.a klases audzinātāja
Sandra Feldmane  Vēsture, MJ vadītāja

Pēteris Rubenis  
Mājturība un tehnoloģijas zēniem, Dizains un tehnoloģijas
Baiba Ieviņa Sākumskola, pagarinātā grupa, 1.a klases audzinātāja
Ināra Pirvica Mūzika, Solfedžo
Maruta Simsone  Ģeogrāfija, Bioloģija un Dabas zinības

Lolita Lipska –  Meijere  Angļu valoda, MJ vadītāja, projekta koordinatore, 7.b klases audzinātāja
Gita Liepājniece  Angļu valoda, 8. klases audzinātāja, skolas arodbiedrības vadītāja
Ligita Vilciņa Krievu valoda
Dzintra Zute Vācu valoda
Gunita Ruka Datorika
Nauris Varņeckis Informātika. Programmēšana
Ginta Upnere Vizuālā māksla, vizuālās mākslas pulciņš, Dizains un tehnoloģijas
Inguna Sakniņa  Mājturība un tehnoloģija meitenēm, Dizains un tehnoloģijas, MJ vadītāja, Jauno uzņēmējdarbības skolas vadītāja
Ilona Stepanova  Instrumentspēle ( klavieres), koncertmeistare
  Instrumentspēlē ( ģitāra)
Ilze Vaice Instrumentspēlē ( klavieres)
Gunita Pauliņa Instrumentspēle ( klavieres), instrumentālais ansamblis, koncertmeistare,kormeistare, MJ vadītāja

Artis Balmanis 
Instrumentspēle ( trompete, sitaminstrumenti ) instrumentālais ansamblis,
Lineta Mūrniece Instrumentspēle ( blokflauta, flauta), instrumentālais ansamblis
Armands Ulmanis Instrumentspēle ( blokflauta, saksofons)
Daiga Lakšmane Vokālais pedagogs, Mūzika, koris
Vaira Kamara Skatuves runa
Gita Zalviņa Logopēds
Linda Bite Sociālais pedagogs, Skolas pašpārvaldes pedagogs