Pedagogi

 

Iknedēļas vadības sanāksmes – pirmdienās 12.30

Iknedēļas skolotāju informatīvās sanāksmes – otrdienās 8.15

 Skolas metodiskā diena – ceturtdiena

 Talsu pamatskolas pedagogi 2020./2021. mācību gadā

Skolā strādā 44 pedagoģiskie darbinieki

Individuālai saziņai ar skolotājiem aicinām vecākus izmantot “e-klases” pastu.

Pedagogi:

Dina Bičule direktore, mūzika, koris, ansamblis, MJ vadītāja, 6.a klases audzinātāja
Sanita Leja direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs), ķīmija, Mamadaba projekta vadītāja, MJ vadītāja, mentors, 5. a klases audzinātāja
Inguna Fricberga direktora vietniece izglītības jomā (ārpusklases darbs),  pedagogs karjeras konsultants, bibliotekāre, tautisko deju kolektīvu vadītāja
Dace Sidra sākumskola, skolotāja palīgs, pagarinātā grupa, 3. klases audzinātāja
Ruta Stauģe sākumskolas, skolotāja palīgs, pagarinātā grupa, 4. klases audzinātāja
Una Budžena sākumskola, pagarinātā grupa, 1.b klases audzinātāja
Sandra Fridrihsone  sākumskola skolotāja, pagarinātā grupa, 2.b klases audzinātāja, skolotāja palīgs, rokdarbu pulciņš “Čaklās rokas”
Madara Bērziņa sākumskola, teātra māksla, angļu valoda, pagarinātā grupa, MJ vadītāja, projektu koordinatore, 2.a klases audzinātāja
Inga Smildziņa sākumskola, mūzika , ansamblis, pagarinātā grupa, 1.a klases audzinātāja
Aivars Lakstīgala sports, sports un veselība, sporta spēļu organizators, jaunais ceļu satiksmes dalībnieku skolotājs
Dāvis Dreimanis sports, projekta ,sporto visa klase, koordinators, sporta spēļu organizators
Ineta Boguševa sociālās zinības, pagarinātās dienas grupa, skolotāja palīgs
Rudīt Mitlere latviešu valoda, literatūra, publiciste, 8. klases audzinātāja
Lana Krontāle – Čiekure latviešu valoda, literatūra
Inga Jefremova matemātika, noformētājs
Daiga Āle matemātika, fizika, inženierzinības, 5. a klases audzinātāja
Sandra Feldmane vēsture, MJ vadītāja
Pēteris Rubenis  mājturība un tehnoloģijas zēniem, dizains un tehnoloģijas
Raimonds Felšs mūzika
Ināra Pirvica mūzika, solfedžo
Maruta Simsone ģeogrāfija, bioloģija, dabaszinības
Lolita Lipska –  Meijere angļu valoda, MJ vadītāja, projekta koordinatore, 6. b klases audzinātāja, metodiķe
Gita Liepājniece angļu valoda, 7. klases audzinātāja
Inessa Tarasova krievu valoda
Ligita Vilciņa krievu valoda
Dzintra Zute vācu valoda
Gunita Ruka datorika, e klases virslietotāja
Nauris Varņeckis informātika, programmēšana, datorika, mājas lapas virslietotājs
Ginta Upnere mājturība un tehnoloģija meitenēm, vizuālā māksla
Inguna Sakniņa mājturība un tehnoloģija meitenēm, dizains un tehnoloģijas, MJ vadītāja, Jauno uzņēmējdarbības skolas vadītāja
Ilona Stepanova instrumentspēle ( klavieres), koncertmeistare
Egita Ķīviča instrumentspēlē ( ģitāra)
Ilze Vaice instrumentspēlē ( klavieres)
Gunita Pauliņa instrumentspēle ( klavieres), instrumentālais ansamblis, koncertmeistare, MJ vadītāja
Artis Balmanis instrumentspēle ( trompete, sitaminstrumenti ) instrumentālais ansamblis,
Lineta Mūrniece instrumentspēle ( blokflauta, flauta), instrumentālais ansamblis
Armands Ulmanis instrumentspēle ( blokflauta, saksofons)
Daiga Lakšmane vokālais pedagogs, mūzika, koris
Pēteris Skorohodovs dambrete
Vaira Kamara skatuves runa
Gita Zalviņa logopēds
Linda Šēniņa sociālais pedagogs, skolas parlaments

 

 

 

 

PALIELINĀT TEKSTU
KRĀSU KONTRASTS