Select menu item

Pedagogi

Iknedēļas vadības sanāksme – otrdienās 14:00

Iknedēļas skolotāju sanāksme – trešdienās plkst. 16.00 Failiem.lv tiešsaites platformā

Skolotāju metodiskās sanāksmes katru otro ceturtdienu plkst. 16.00 Failiem.lv, gan klātienē.

Atbalsta sanāksme – pirmdienās 16.00 Failiem.lv.

 

 

Talsu pamatskolas pedagogi 2023./2024. mācību gadā

Skolā strādā 44 pedagoģiskie darbinieki


Individuālai saziņai ar skolotājiem aicinām vecākus izmantot “e-klases” pastu.

 

 

 

 

Pedagogi:

Dina Bičule Direktore, mūzikas pedagogs, kora un ansambļa vadītāja, 9.a klases audzinātāja
Sanita Leja Direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs), ķīmijas pedagogs , 8.b klases audzinātāja
Zane Prātiņa Direktora vietniece izglītības jomā (ārpusklases darbs),  sociālais pedagogs, Skolēnu pašpārvaldes konsultants
Dace Sidra Sākumskolas pedagogs, pedagoga palīgs, pagarinātās grupas pedagogs, 2. a klases audzinātāja
Ruta Stauģe Sākumskolas pedagogs, pedagoga palīgs, pagarinātās grupas pedagogs, 3.b klases audzinātāja
Una Budžena Sākumskolas pedagogs, logopēds, 4.b klases audzinātāja
Sandra Fridrihsone Sākumskolas pedagogs, pagarinātās grupas pedagogs, 1.b klases audzinātāja, rokdarbu pulciņa “Čaklās rokas” vadītāja
Madara Bērziņa Sākumskolas, teātra mākslas, angļu valodas pedagogs, pagarinātā grupas pedagogs, MJ vadītāja, projektu koordinatore, 1.a klases audzinātāja
Inga Smildziņa Sākumskolas, mūzikas pedagogs, pagarinātā grupas pedagogs, 4.a klases audzinātāja, 2. -4.klašu ansambļa
Aivars Lakstīgala Sports un veselība pedagogs, sporta spēļu organizators
Dāvis Dreimanis Sports un veselība pedagogs, sporta spēļu organizators, sporta pulciņa pedagogs, 5.b klases audzinātājs
Ineta Boguševa Pedagoga palīgs
Rudīte Mitlere Latviešu valodas, literatūras pedagogs, publicists, 6. klases audzinātāja
Dārta Estere Kamparzāle Latviešu valodas un literatūras pedagogs, 5.a klases audzinātāja
Līga Damlice Pedagogs karjeras konsultants, pedagoga palīgs
Gundega Dzene Matemātikas pedagogs, vācu valodas pedagogs, MJ vadītāja, 7. klases audzinātāja
Daiga Āle Matemātikas, fizikas, inženierzinību pedagogs, 8.a klases audzinātāja
Sandra Feldmane Vēstures, sociālo zinību pedagogs, MJ vadītāja
Pēteris Rubenis Dizains un tehnoloģijas pedagogs
Baiba Ieviņa Sākumskolas pedagogs, pagarinātās grupas pedagogs, 3.a klases audzinātāja
Ināra Pirvica Mūzikas, solfedžo pedagogs
Baiba Graudiņa Mūzikas pedagogs,  5. -9. kora pedagogs
Maruta Simsone Ģeogrāfijas, bioloģijas un dabas zinību pedagogs
Lolita Lipska –  Meijere Angļu valodas pedagogs, MJ vadītāja, projekta koordinatore, 9.b klases audzinātāja
Gita Liepājniece Angļu valodas pedagogs, skolas arodbiedrības vadītāja
Žanna Treimane Krievu valodas pedagogs
Dzintra Zute Vācu valodas pedagogs
Gunita Ruka Lietvede, datorikas pedagogs
Nauris Varņeckis Datorika, programmēšanas pedagogs
Ginta Upnere Vizuālā mākslas pedagogs, vizuālās mākslas pulciņš
Ilona Stepanova Instrumentspēles pedagogs ( klavieres), koncertmeistare
Agrita Priedniece Instrumentspēles pedagogs ( akordeons)
Ilze Vaice Instrumentspēles pedagogs ( klavieres)
Gunita Pauliņa Instrumentspēles pedagogs ( klavieres), instrumentālais ansamblis, koncertmeistare, kormeistare, MJ vadītāja
Artis Balmanis Instrumentspēles pedagogs ( trompete, sitaminstrumenti ) instrumentālais ansamblis,
Lineta Mūrniece Instrumentspēles pedagogs ( blokflauta, flauta), instrumentālais ansamblis
Armands Ulmanis Instrumentspēles pedagogs ( blokflauta, saksofons, klarnete )
Daiga Lakšmane Vokālais pedagogs, 1. un 2. – 4 klašu kora vadītāja
Vaira Kamara Skatuves runas pedagogs
Gita Zalviņa Logopēds, bibliotekāre
Jana Lozbere Sākumskolas pedagogs, 2.b klases audzinātāja, sociālo zinību pedagogs
Inguna Sakniņa Dizains un tehnoloģijas pedagogs, Jauno uzņēmējdarbības skolas vadītāja, 5.b klases audzinātāja