Pedagogi

Talsu pamatskolas pedagogi 2019./2020. mācību gadā
Individuālai saziņai ar skolotājiem aicinām vecākus izmantot “e-klases” pastu.

Pedagogi:

Dina Bičule – direktore, mūzikas skolotāja
Sanita Leja – direktora vietniece izglītības jomā (mācību darbs), ķīmijas skolotāja
Inguna Fricberga – direktora vietniece izglītības jomā (ārpusklases darbs), pedagogs karjeras konsultants, bibliotekāre
Dace Sidra – sākumskolas skolotāja
Ruta Stauģe – sākumskolas skolotāja
Una Budžena – sākumskolas skolotāja
Sandra Fridrihsone – sākumskolas skolotāja
Madara Bērziņa – sākumskolas skolotāja
Inga Smildziņa – sākumskolas skolotāja, mūzikas skolotāja
Aivars Lakstīgala –  sporta skolotājs
Dāvis Dreimanis –  sporta skolotājs
Ineta Boguševa – sociālo zinību skolotāja
Rudīt Mitlere – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Samanta Kavrusa-Vecmane – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Daiga Āle – matemātikas un fizikas skolotāja
Sandra Feldmane – vēstures skolotāja
Pēteris Rubenis  – mājturības un tehnoloģiju, mājsaimniecības, tehniskās grafikas skolotājs
Raimonds Felšs – mūzikas skolotāja
Vaira Kamara – teātra un runas pulciņa vadītāja
Dzintra Zute – vācu valodas skolotāja
Maruta Simsone – ģeogrāfijas, bioloģijas un dabas zinību skolotāja
Inessa Tarasova – krievu valodas skolotāja
Ina Tenberga – krievu valodas skolotāja
Lolita Lipska Meijere – angļu valodas skolotāja
Gita Liepājniece – angļu valodas skolotāja
Gunita Ruka – informātikas skolotāja
Nauris Varņeckis – informātikas skolotājs
Ginta Upnere – mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja
Inguna Sakniņa – mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Egita Ķīviča – kristīgās ētikas un ģitārspēles skolotāja
Ilona Stepanova – klavierspēles skolotāja
Ilze Vaice – klavierspēles skolotāja
Gunita Pauliņa – klavierspēles skolotāja
Artis Balmanis  – trompetes un sitaminstrumentu skolotājs
Daiga Lakšmane – vokālais pedagogs un kora skolotāja
Mūrniece Lineta – flautas skolotāja
Armands Ulmanis – saksofona skolotājs
Gita Zalviņa – logopēds
Linda Šēniņa – sociālais pedagogs