Select menu item

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides neformālās izglītības programma “Numikoni” kā efektīva mācību metode matemātisko prasmju apguvē sākumskolas un pirmsskolas skolēniem”

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides neformālās izglītības programma “Numikoni” kā efektīva mācību metode matemātisko prasmju apguvē sākumskolas un pirmsskolas skolēniem”

13. un 14.martā, Talsu pamatskolā skolotāji no dažādām Latvijas skolām piedalās tālākizglitības kursos “Numikoni kā efektīva mācību metode matemātisko prasmju apguvē sākumskolas un pirmsskolas skolēniem”.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides neformālās izglītības programma “Numikoni” kā efektīva mācību metode matemātisko prasmju apguvē sākumskolas un pirmsskolas skolēniem” (13 stundas).