Select menu item

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumu Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 26.1.1. apakšpunktu iestāde reizi gadā veic tīmekļvietnes vienkāršoto izvērtēšanu.

Piekļūstamības paziņojums, novērtēšanas protokols un vienkāršotais izvērtējums pieejami šeit: