Select menu item

Pieredze ar Numikoniem

Pieredze ar Numikoniem

Talsu pamatskolas pedagoģe M. Bērziņa apmeklēja Valmieras PII “Sprīdītis”, lai dalītos zināšanās un pieredzē par Numikonu metodi matemātisko prasmju apguvē. 🧮

#numikoni Talsu pamatskola