Select menu item

Projekts „Ekonomikas māksla un ekonomija mākslā”

Projekts „Ekonomikas māksla un ekonomija mākslā”

Projekts „Ekonomikas māksla un ekonomija mākslā” aptvēra piecu valstu skolas: A. Dygasińskiego Pinčovas 2. ģimnāziju Polijā, kas ir koordinējošā skola, Nichita Stanescu vārdā nosaukto koledžu Ploiesti Rumānijā, “Resta – De Donato Giannini” vidusskola Turi Itālijā, Malazgirt Imam Hatip Ortaokulu Sincanā Turcijā un Talsu pamatskolu Latvijā. Projekta grupas mērķis bija nodibināt ilgtermiņa attiecības starp skolām un pilsētām, kas tiek realizēts arī pēc projekta noslēguma.

Projekta realizācijas laikā no 2016. gada 1.septembra līdz 2018. gada 31. augustam visās valstīs sadarbojāmies ar valsts bankām, pašvaldībām, vienu vēstniecību un vairākām iestādēm un organizācijām. Projekta gaita nemitīgi tika atspoguļota medijos- interneta vietnēs, avīzēs un televīzijā.

Partnerskolas būvēja savu pieredzi saistībā ar jau notikušajiem projektiem- trīs skolas (Polija, Rumānija, Latvija) arī iepriekš ir piedalījušās starptautiskajos projektos. Saskaņā ar plānotajiem mērķiem projektā tika nodrošināta inovatīva izglītība, fokusējoties uz matemātiku un ekonomiku, lietojot CLIL metodi un iekļaujot to mākslas aktivitātēs.

Katrā projekta skolā tika izstrādāti ekonomikas sacensību materiāli, kopīgiem spēkiem tika radīti jauni mācību materiāli ekonomikā, veidotas CLIL stundas ekonomikā, biznesa angļu valodā, mūzikā un matemātikā, kas bija pieejamas gan visu dalībvalstu skolēniem, gan plašākam sabiedrības lokam.
Mūsu skolās ekonomika nav izdalīta kā atsevišķs mācību priekšmets, taču mēs esam pārliecināti par tās nepieciešamību mūsdienu darba tirgū. Mēs izmantojām pieredzi, ko bija guvusi Polijas skola, organizējot ekonomikas sacensības jau 15 gadus un Rumānijas skolas starptautiskā konkursa  “Lessons with Nichita” vadīšanas pieredzi.

Mēs pielietojām vairākas praktiska rakstura metodes, piemēram, saražotā produkta izsoli, kā arī veicām pilnu  produkta ražošanas un aprites ciklu: izejmateriāla izdevumu aprēķināšanu, izejmateriāla iegādi, radot produktu tirgum, pārdodot pašu saražotos mākslas priekšmetus tirgū, aprēķinot peļņu, veidojot statistiku, tāpat vērojām ražošanas procesu, ēnojot vairākas ražotnes.
Visu mācību procesu veicām, strādājot starptautiskajās grupās, tādējādi attīstījām komandas darba iemaņas un pilnveidojām zināšanas svešvalodās.

Aktivitātes mākslas jomās bija svarīgs projekta elements, caur kuru skolēni tika iekļauti gan radošās tieši ar mākslu saistītās nodarbēs, gan arī kā starppriekšmetu saikne, lai labāk apgūtu ekonomiku un matemātiku.

Skolēni rakstīja lugas saistībā ar mākslas un ekonomikas tēmām, paši izspēlēja tās uz skatuves, izveidoja dizainu vairākām ekonomikas galda spēlēm, kuras ar saturu piepildīja viņu skolotāji, veidoja projekta naudas AEEA dizainu, radīja projekta logo, kopīgi uzstājās vairākos starptautiskos muzikālos priekšnesumos- gan dziedot, gan spēlējot mūzikas instrumentus, apguva un izmēģināja vairākus rokdarbu veidus, papildināja zināšanas un prasmes IT jomā, praktizēja debates par ekonomikas tēmām, izstrādāja vārdnīcu ekonomikas un biznesa angļu valodas terminiem 6 valodās.

Projekta noslēgumā guvām pārliecību, ka ekonomika ir nozīmīgs un nepieciešams mācību priekšmets skolās un ka to var apgūt ar ļoti daudzveidīgām metodēm. Iegūto pieredzi piecu projekta dalībvalstu koordinatoru sastāvā apkopojām divās mācību grāmatās, kas tika izdotas tipogrāfijā Polijā. Viena no grāmatām ir kā mācību materiāls ekonomikas apgūšanai angļu valodā ar pievienotiem testiem un to atbildēm, otra grāmata atspoguļo praktisko nodarbību un CLIL stundu pieredzi.

Esam nolēmuši turpināt sadarbību starp piecām skolām- ekonomikas olimpiāžu veidā gan pēc iespējas klātienē, gan interneta vidē. Viens no konkursiem saistībā ar dzejas ilustrācijām jau ir noticis ārpus projekta nolikuma, skolēni turpina draudzēties, sarakstoties un sazinoties SKYPE, kā arī viena Talsu pamatskolas skolniece jau šovasar apciemoja projekta aktivitātēs iegūto draudzeni Rumānijā kopā ar savu ģimeni.

Projekta koordinatore Lolita Lipska-Meijere

20180507_15574533.jpg
20180511_154014333.jpg