Select menu item

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris – 2020. gada 31. augusts.

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta pagarinājums skolā līdz 2022.gada 31.maijam. Mērķgrupa projekta pagarinājumā ir 7.-9.kl. skolēni.

Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2021./2022.m.g.:

karjeras izglītības integrēšana pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā;

profesionālās izglītības pievilcības veicināšana un prasmju izcilības iepazīšana;

darbs ar izglītojamo vecākiem bērnu karjeras atbalstam un mūžizglītības ideju veicināšanai.