Select menu item

Projekts «Skolas soma»

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” Talsu pamatskolas realizētie pasākumi 2022./2023. m. g. 2. semestrī

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” Talsu pamatskolas realizētie pasākumi 2022./2023. m. g. 1. semestrī

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” Talsu pamatskolas realizētie pasākumi 2021./2022. m. g. 1. un 2. semestrī

Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” Talsu pamatskolas realizētie pasākumi 2020./2021. m. g. 1. un 2. semestrī

Programma “Latvijas skolas soma”
Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas.

„Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.