Skolas psihologs

Skolas psiholoģes Santas Aboļevičas e-pasts: santa_abolevica@inbox.lv

Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā. Skolas psihologa darba veiksmīga īstenošana ir iespējama ar pedagogu un vecāku līdzdalību.

Psihologs:
-palīdz izprast, kā bērna attīstība ir saistīta ar mācību procesu un uzvedības īpatnībām;
-novērtē bērna prasmi organizēt mācību darbu, individuālās spējas, personības attīstību, emocionālo stāvokli, sociālās iemaņas.
- vada skolēnu individuālās un grupas konsultējošās nodarbības par mācību, attīstības jautājumiem, par pašapziņas un saskarsmes problēmām;
- novērtē un veicina jauno skolēnu un jaunāko klašu skolēnu adaptāciju skolā;
- izzina un palīdz risināt psiholoģiska rakstura saskarsmes problēmas skolēnu starpā, skolēnu un skolotāju, skolēnu un vecāku starpā;
- ievēro konfidencialitāti.

Jaunākais GALERIJĀ

MEKLĒ MŪS ŠEIT:

KONTAKTI:

TALSU PAMATSKOLA
Gaismas iela 1, Talsi
LV-3201
Tel.: 63291842
E-pasts: talsupamatskola@talsi.lv

ATRAKSTI MUMS: