Select menu item

Psihologs

Izglītības psihologa Santas Aboļevičas – Anstrautas darba laiks skolā:

otrdienās un trešdienās no 8:30 līdz 16:30.

Sazināties vai vienoties par pierakstu: santa_abolevica@inbox.lv

Skolas psihologs ir palīgs bērniem, vecākiem un skolotājiem, lai risinātu problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā. Skolas psihologa darba veiksmīga īstenošana ir iespējama ar pedagogu un vecāku līdzdalību!

Izglītības psihologa darba pienākumi:

  • Veic kognitīvo (intelekta ) izpēti un sniedz rekomendācijas vai nosaka nepieciešamos atbalsta pasākumus, kas jārealizē mācību procesā, atbilstoši skolēna vajadzībām;
  • Sadarbojas ar skolas vadību, pedagogiem, sociālo pedagogu un logopēdu, lai izstrādātu skolēna atbalsta pasākumu plānu;
  • Veic izglītojamo psiholoģisko izvērtēšanu vai konsultēšanu jautājumos, kas skar akadēmisko sniegumu vai uzvedību skolas vidē;
  • Konsultē skolēnus individuāli vai grupās par pašattīstību, savstarpējām attiecībām, konfliktu risināšanu un citām psiholoģiskām tēmām;
  • Piedalās mācību stundās un fiksē novērojumus par skolēnu prasmēm sadarboties savā starpā un ar skolotāju;
  • Izvērtē adaptācijas procesu pārmaiņu situācijās, lai veicinātu skolēnu iejušanos skolā un sniegtu atbalstu;
  • Sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, palīdz skolēniem risināt problēmas, kas traucē mācībām.

 

Specialitātei atbilstošs maģistra grāds psiholoģijā (LU, 2014).

05.12.2019 sertifikāts izglītības un skolu psiholoģijā Nr. 1100630

06.02.2020 sertifikāts klīniskajā un veselības psiholoģijā Nr. 1300682