Select menu item

Rītam cerība, dienai darbs

4. klašu skolēni kopā ar audzinātājām Sandru un Daci devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Ekskursijas mērķis bija iepazīt dzelzceļa nozari, tās attīstību un vidi. Nodarbība notika Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja ekspozīcijā “Stacijas dzīve”, kuras laikā izglītojamie iejutās stacijas darbinieku un pasažieru lomās. Skolēniem tika doti uzdevumi: izpētīt dokumentus, telpu maketus, izmēģināt kā darbojas dažādas ierīces.

Izglītojamos iepazīstināja ar dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un sakaru tehniķa profesiju,
to galvenajiem darba pienākumiem, profesiju plusiem un mīnusiem, kā arī uzzināja kādas prasmes, zināšanas un izglītība nepieciešama šajā nozarē strādājošiem.
Skolēniem bija iespēja izmēģināt arī rokas drezīnu, darbībā.

Pasākums, darba pasaules iepazīšana “Rītam cerība, dienai darbs”, notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.


Pedagogs, karjeras konsultants: Inguna Fricberga