Select menu item

Skolas padome

Talsu pamatskolas Skolas padome ir izveidota ar mērķi sekmēt sabiedrības, pedagogu, izglītojamo, vecāku un pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu.

Padomes sastāvu veido pārstāvji no katras klases vecākiem, kā arī pārstāvji no skolas pedagogiem, izglītojamiem un administrācijas.

Skolas padomes priekšsēdētāja – Dace Legzdiņa (9.b)

Skolas padomes priekšsēdētāja vietnieks  – Aigars Kurāts ( 8.a)

Protokoliste – Līga Strautmane ( 8.b)

Aicinām arī Jūs aktīvi iesaistīties, par aktualitātēm sazinoties ar savas klases Skolas padomes pārstāvi vai rakstot uz e pastu talsupamatskola@talsi.lv ( ar norādi: Skolas padomei)

Skolas padomes sapulce_07_03_2024

Skolas padomes sapulce_25_01_2024

Talsu pamatskolas Skolas padomes sapulces protokols nr 5_09_11_2023

Skolas padomes protokols_atskaite par 2022_2023 mg_01_06_2023

Skolas padomes sapulce 12_04_2023

Skolas padomes sapulce_01_03_2023

Skolas padomes sapulce  25_01_2023

Skolas padomes sapulce  30_11_2022

Skolas padomes sapulce  19_10_2022

Skolas padomes sapulce  21_09_2022

Skolas padomes sapulce 13_10_2021

Talsu pamatskolas Skolas padomes sapulces protokols NR.2

Talsu pamatskolas Skolas padomes sapulces protokols NR.3

Skolas padomes sapulces 08_12_2021

Talsu pamatskolas Skolas padomes sapulce Nr 1_2022

Skolas padomes darba plāns 2 . semestrim

Skolas padomes protokols Nr2_09_02_2022

Talsu pamatskolas Skolas padomes sapulces protokols 09_03_2022

Skolas padomes sapulce 13_04_2022 Nr 4

TP Skolas padomes sapulce 11_05_22_Nr 5