Select menu item

Talsu novada vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”.

Talsu novada vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”.

LEPOJAMIES!
23.februārī norisinājās Talsu novada vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”.
🥇Talsu pamatskolas meiteņu ansamblis ieguva augstākās pakāpes diplomu, kas ir kā ceļazīme uz Kurzemes novada vokālo ansambļu konkursu. Ansambļa vadītāja Dina Bičule.
🥇Talsu pamatskolas 4.klašu ansamblis ieguva I pakāpes diplomu. Ansambļa vadītāja Inga Smildziņa. Abu ansambļu koncertmeistare Gunita Pauliņa.
Paldies skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem! 🙏🤗