Select menu item

Talsu pamatskolas avīze “Gaismas iela”

Talsu pamatskolas avīze “Gaismas iela”

Mūsu ceļš ir tas, kas ved mūs uz skolu – ar bērziem skauta aleja, kur galā tiekot ir redzama Talsu pamatskola visā tās krāšņumā. Un šī skaistā ceļa nosaukums, paša Raiņa dots, ir Gaismas iela. Tas arī, domāju, būtu vispareizākais nosaukums šai avīzei, un priecīgā kārtā, skolotāja piekrita!
\Māra Lienīte Makstniece\
Avīzes “Gaismas iela” komanda
Žurnālisti :
Kristīne Neifelde – 8. klase;
Kristīne Čakle – 9. klase;
Jana Ozolniece – 9. klase;
Laura Mitlere – 8. klase;
Māra Lienīte Makstniece – 9. klase;
Žanete Viese – 9. klase;
Marta Uškāne – 9. klase;
Kārlis Hermanis – logo autors.

Linda Šēniņa – galvenā redaktore
Rudīte Mitlere – redaktore
Nauris Varņeckis – maketētājs

Gaismas iela – decembris 2020 – gatavs