Select menu item

Talsu pamatskolas delegācija Itālijā

Talsu pamatskolas delegācija Itālijā

Talsu pamatskolas delegācija decembrī atgriezās no Turi pilsētas, kas atrodas Itālijas dienvidos Bari apgabalā. Skolēni un skolotāji šeit piedalījās „Erasmus +” KA2 projekta „The Art of Economics, the Economy of Arts” aktivitātēs, iepriekš veicot nopietnus mājasdarbus.

Konkursa kārtībā četras Talsu pamatskolas skolnieces- Ance Kurāte, Rasa Volanska, Rebeka Hohlova un Kristīne Čakle- tika izvēlētas pārstāvēt Latviju Itālijas mobilitātē.
Vairākus mēnešus gatavojāmies šim braucienam, apgūstot zināšanas Ekonomikas un biznesa angļu valodas olimpiādei, kā arī meitenes mācījās prezentēt savu valsti.
Pirmoreiz pieredzes apmaiņā uz ārvalstīm devās skolotājas Gita Liepājniece un Santa Aboļeviča.

Turi Resta skolas komanda bija parūpējušies, lai visu dalībvalstu skolēni papildinātu savas zināšnas dažādās jomās. Nodarbības Itālijas Nacionālajā bankā un Tirdziecības palātā Bari deva ieskatu naudas sitēmas apritē mūsdienās, naudas pārvaldīšanas vēsturē un uzņēmējdarbības menedžmentā.

Īpaša iespēja bija apmeklēt nozīmīgo Petrucelli teātri, svētā Nikolaja jeb Santa Klausa vēsturiskā priekšteča atdusas vietu katedrālē Bari, UNESCO mantojumu Materas pilsētas ieleju ar senajām alām un baznīcām klintīs, Alberobello- unikālu UNESCO mantojuma pērli ar īpatnēju arhitektūru, kā arī privāto Santomasi fonda muzeju ar nenovērtējamu visu  laikmetu kultūras vērtību ekspozīciju. Skolēni tika iepazīstināti ar fresku restaurēšanas sarežģīto tehnoloģiju.

Mākslas darbnīcās skolā, kopīgās dejās un sporta spēlēs, diskotēkā,kas norisinājās kopā ar skolotājiem un Turi pilsētas mēru, skolēni no Latvijas, Itālijas, Turcijas, Polijas un Rumānijas sadraudzējās tik cieši, ka škiršanās bija emocionāla un asaraina. Itālijas bērni un vecāki vēl ilgi māja atvadu sveicienus lidostā.

Arī Itālijā Talsu pamatskolas skolēni godam pārstāvēja savu valsti, Ekonomikas un biznesa angļu valodas olimpiādē iegūstot godalgotas vietas.  Ance Kurāte izcīnīja otro vietu, bet Rasa Volanska un Rebeka Hohlova- trešo vietu. Jāatzīmē, ka šoreiz visu dalībvalstu bērnu spējas izrādījās stipri līdzvērtīgas, tāpēc bija vairākas otrās un trešās vietas. Tas arī ir projekta mērķis- pēc iespējas lielākam bērnu skaitam apgūt papildus zināšanas mākslā, ekonomikā un svešvalodās. Tomēr pāri visam- draudzība ar Eiropas valstu bērniem un viņu ģimenēm. Talsu bērnu ģimenes jau tagad ir ielūgtas viesoties Itālijā.

Rasa Volanska dalās ar pieredzēto: „Es pirmo reizi piedalījies apmaiņas programmā. Tas bija ļoti interesanti! Tā bija lieliska iespēja iepazīt jaunus cilvēkus un apskatīt, kā izskatās skola Itālijā. Redzēt, kāda ir skolas apkārtne, klases un skolotāji.Tā ir iespēja redzēt, kāda ir Itāļu bērnu skolas ikdiena. Sākumā es biju diezgan uztraukusies par dzīvošanu pie citas ģimenes, bet, kad es ar viņiem iepazinos, vairs uztraukuma nebija. Viņi bija ļoti mīļi pret mani,  visu laiku jautāja, vai viss ir labi, vai man kaut ko nevajag. Beigās  bija ļoti grūti no viņiem atvadīties. Viņi ir ģimene, kuru es nekad neaizmirsīšu.

Kristīne Čakle: „Pateicoties projektam, es iemācījos daudz par ekonomiku, un manai nākotnes profesijai, kuru es esmu izvēlējusies, tā ir ļoti nepieciešama, tādēļ esmu laimīga, ka man tika dota šāda iespēja. Turklāt es ieguvu ļoti tuvus draugus gan no Itālijas, gan Rumānijas un visu pārējo Erasmus+ valstu skolēniem.  ”

Skolas psiholoģe Santa Aboļeviča: „Itāļu skolas sagatavotā prezentācija ļāva gūt priekšstatus par to, kā praktiski notiek bērnu ar speciālām vajadzībām, tostarp motori- funkcionāliem traucējumiem, iesaistīšana mācību procesā. Tika atspoguļotas dažādas radošas aktivitātes, kas tiek organizētas gan iekštelpās, gan brīvā dabā. Savukārt ieskatu par mācību procesa plānošanu tieši skolēniem ar speciālām vajadzībām izdevās iegūt sarunā ar speciālo pedagogu, kas sagatavo un pielāgo mācību procesu (programmu, uzdevumus), atbilstoši katra bērna individuālajām vajadzībām, dažādos mācību priekšmetos, ko vēlāk prezentē pārējiem pedagogiem. Rūpes un bērnu integrēšana skolas dzīvē bija novērojama arī starpbrīžos, ārpus prezentācijā paustā, kur bērni pārvietojās kopā ar sev piesaistīto pieaugušo atbalsta personu un apkārtējo attieksmē vai saskarsmē ar šiem bērniem nav novērojama atšķirīga attieksme vai pretestība dažādajam.”
Gita Liepājniece: „Skolēnu ar speciālām vajadzībām iesaistīšana skolas dzīvē ir vērtējama  pozitīvi. Varēju gūt nelielu, bet labu pieredzi, kā to darīt. Iepazinos ar skolotāju,kura māca šādus bērnus un ieguvu vērtīgu informāciju, ar to varēšu padalīties savā skolā.”

Projekta koordinatore Lolita Lipska-Meijere