Select menu item

Talsu pamatskolas dzimšanas diena

Talsu pamatskolas dzimšanas diena

🎂Talsu pamatskolas 105. dzimšanas dienas ietvaros 5.a klases un 5. b klases skolēni gatavoja apsveikumu savai skolai, domājot par to, kā jūtas skolā, kas ir tas, kas skolā raisa prieku un ko novēlēt savai skolai svētkos.
🎯 Papildus skolēni izstrādāja savu “Vērtību vairogu”, domājot un reflektējot par to, kā viņi jūtas kā skolēni, kas ir viņu stiprās puses, kādi ir nākotnes mērķi un kādi resursi nepieciešami šo mērķu sasniegšanai. Kā izrādījās, tas nebūt nebija viegli. Prezentējot savus darbus, skolēni atzina, ka bija diezgan grūti analizēt savas stiprās un vājās puses, kā arī apzināties prasmes un iemaņas, kuras vēl cītīgi sevī būs jāattīsta un jāpilnveido.

3.b klase arī grib ătrăk atgriezties skaistajă skolă.Mūsu skolai 1o5.dzimśanas diena!

4.b klases skolnieki, atzīmējot savas mīļās skolas 105. dzimšanas dienu, devās apskatīt kā tad izskatās skola remonta laikā, jo saka taču, ka labāk vienreiz redzēt, nekā daudzreiz dzirdēt… Skolēni priecājās, jo redzēja ka meistari čakli strādā, lai mēs visi iespējami drīzāk varētu atgriezties savā ❤️ skoliņā! Dārzā skolēni iekūra ugunskuru, uzcepa maršmelo un baudīja līdzi paņemto kakao. Daudz laimes dzimšanas dienā, mūsu mīļā skola!

Daudz laimes 105. dzimšanas dienā, skola! Dabas vides estētikas pulciņa dalībnieku darbiņi.