Select menu item

“The Art of Economy, the Economy of Art” jeb “Māksla ekonomēt, ekonomija mākslā.”

“The Art of Economy, the Economy of Art” jeb “Māksla ekonomēt, ekonomija mākslā.”

Talsu pamatskola starptautiskajā projektā
“The Art of Economy, the Economy of Art” jeb “Māksla ekonomēt, ekonomija mākslā.”
“Erasmus+” KA2 Projekta Nr 2016-PL01-KA219-026189_5

Norises laiks: 2016. gada 1. septembris – 2018. gada 31. augusts.
Partnerības valstis: Polija, Itālija, Rumānija un Turcija.
Finansējums: 20 695 eiro
Projekta koordinatore Talsu pamatskolā:
Lolita Lipska-Meijere (T. +371 29175472) l.lipskameijere@inbox.lv
Projekta mērķi: savstarpējā piecu dalībvalstu sadarbībā skolēniem padziļināti apgūt un praktiski darboties tādās jomās kā ekonomika, sociālās zinības, māksla, IT, svešvalodas, matemātika un karjeras izglītība.

Paredzamie rezultāti:

  • Pastiprināti apgūt ekonomiku, biznesa angļu valodu un matemātiku; īsu video materiālu apmaiņa internetā
  • Organizēt sacensības un olimpiādes šajos mācību priekšmetos gan dalībnieku tikšanās reizēs, gan interneta vidē.
  • Radīt galda spēles par ekonomikas tēmām.
  • Radīt starptautiskus muzikālus priekšnesumus (piemēram, Polijas orķestris kopā ar Latvijas mūziķiem u.c.)
  • Rakstīt un iestudēt lugas angļu valodā, kas balstītas uz ekonomikas tēmām
  • Atklāt un parādīt karjeras iespējas, organizēt profesiju ēnošanu dalībvalstīs
  • Apgūt un lietot jaunas IT projekta gaitā
  • Radoši darboties dažādās lietišķās mākslas nozarēs
  • Iepazīt dalībvalstu kultūru un tradīcijas kā tās sastāvdaļu.

Talsu novada izglītības pārvaldes vadītājs Uldis Katlaps, projekta koordinatore Talsu pamatskolā Lolita Lipska-Meijere un Talsu pamatskolas direktore Dina Bičule dalībvalstu sanāksmē Turi Itālijā.

Sadarbības partneri (no kreisās): Rumānijas, Polijas, Itālijas, Latvijas un Turcijas projekta koordinatori.