Select menu item

Uzņemšana 2021./2022.m.g. 1.klasē

Uzņemšana 2021./2022.m.g. 1.klasē

1. Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī Iesnieguma iesniegšana uzņemšanai norisināsies elektroniski, sākot ar 11.janvāri
2. Aizpildītu iesniegumu nosūta uz talsupamatskola@talsi.lv
3. Iesniegumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.
4. Ja elektroniskā paraksta nav, var izmantot portālu www.latvija.lv pieejamo pakalpojumu Iesniegums iestādei (veicot autentifikāciju ar bankas starpniecību), pievienojiet savu iesniegumu (šeit: https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP155/Apraksts )vai parakstīt un ieskenētu nosūtīt adresātam.
5. Ja nav pieejama neviena no minētajām iespējām, iesniegumu uz e-pastu var sūtīt neparakstītu, to parakstot vēlāk, reizē ar dokumentu iesniegšanu skolā.
6. Klātienē iesniegumu varēs iesniegt beidzoties ārkārtējai situācijai valstī trešdienās un piektdienās no plkst.9:00 līdz 16:00.
7. Iesniedzot iesniegumu klātienē:
• jāuzrada vecāka(aizbildņa) pase vai ID,
• jāiesniedz dzimšanas apliecības kopija ( taisām uz vietas)

Pamatizglītības programmā(ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – mūzika), kods: 21017111:
Iesniegums šeit: Iesniegums 21017111

Pamatizglītības programmā, kods 21011111:
Iesniegums šeit: Iesniegums_21011111