Select menu item

Uzņemšana Talsu pamatskolā

<a href="https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=H0wGd8r9CEevjefq10_3h5kNxjCVEmNCiuNT35VwP7hUMklZOUlZREFBNzMzNUNTOEtKQlRVVksyOC4u">Uzņemšana Talsu pamatskolā</a>

Saite uz anketu

Uzņemšana Talsu pamatskolā IR SĀKUSIES!

* Ar prieku paziņojam, ka sākusies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai 1. klasēs 2024./ 2025. m.g.

* Uzņemam skolēnus arī citās klašu grupās.

* Talsu pamatskola piedāvā programmu pamatizglītības profesionāli orientētā virzienā ar iespēju apgūt mūzikas instrumentu spēli.

* Mācību programma ar muzikālo ievirzi īpaši būs piemērota tiem bērniem, kuri vēlas iepazīt brīnumaino mūzikas pasauli, attīstīt savas muzikālās dotības un apgūt kāda mūzikas instrumenta spēli.

* Pieteikumu iespējams aizpildīt:

– klātienē, Gaismas iela 1, Talsi;

– elektroniski:

* Talsu pamatskola piedāvā arī plašas iespējas interešu izglītības jomā,informācija par pulciņiem atrodama skolas mājas lapā https://www.talsupsk.lv/

* Matemātiku skolēni apgūst pēc Oxfordas metodoloģijas, izmantojot Numikonus, kas īpaši aizraujoši būs tieši sākumskolas skolēniem.

* Jau laikus atgādinām, ka būs nepieciešams arī sagatavot bērna medicīnisko karti ( veidlapa nr. 026/u), ko bez maksas izsniedz ģimenes ārsts.

*Bērnu var pieteikt mācību uzsākšanai 1. klasē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi. Atkarībā no bērna veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības, bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu ātrāk vai vēlāk saskaņā ar vecāku (aizbildņu) vēlmēm un ģimenes ārsta vai psihologa atzinumu.

* Papildus jautājumu gadījumā zvanīt:

-skolas direktorei Dinai Bičulei, tel.26129249;

-skolas lietvedei Gunitai Rukai, tel.29266286.

UZ TIKŠANOS TALSU PAMATSKOLĀ!