Select menu item

Vides spēle “Meža domino”

Vides spēle “Meža domino”

Programma “Mammadaba meistarklase” iekļauta starptautiskajā “Learning About Forests” (LEAF) programmā, tās dalībniekiem ik gadu ir iespēja piedalīties dažādos konkursos. Šāda iespēja izsludināta arī šogad, Talsu pamatskola ņem dalību GAIA 2030 bioloģiskās daudzveidības stundu plānu konkursā. Piedalās skolotāja Sanita Leja. Stundas aprobācijā piedalās 3.a klase un skolotāja Madara Bērziņa.